สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ ซอย รัชมงคลประสาธน์ แขวง ปากคลองภาษีเจริญ เขต ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10600 นางสาวนิยดา พงศ์พาชำนาญเวช   0973595649
2 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 45 ซอย อิสรภาพ 35 แขวง บ้านช่างหล่อ เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700  
3 โรงเรียนทวีธาภิเศก 505/5 ถนน อิสรภาพ แขวง วัดอรุณ เขต บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600  
4 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 31/1 ซอย สุขสวัสดิ์ แขวง บางปะกอก เขต ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140 อ.วรรณี รุ่งธีรวัฒนานนท์   095-5472689
5 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง  
6 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ ถนน กรุงเกษม แขวง บางขุนพรหม เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 อ.พิชญาภา หงษ์ทอง   084-879-8015
7 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 35 หมู่ 3 ถนน เอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 นายชาญ ขุ้ยสุข   081-160-7667
8 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์/ การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา 35 หมู่ 3 ถนน เอกชัย แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150 อ.คนึงนิตย์ สุนทวนิค   089-1095839
9 โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 บางซื่อ เขตบางซื่อ จังหวัด กรุงเทพมหานคร  
10 โรงเรียนราชวินิต มัธยม 181 ถนนพิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 นายสุรเดช ปักปิ่น   083-9860702
11 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 554 ซ. เพชรเกษม 2 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600 นายสิบทิศ เรืองสิริเศรษฐ์   083-9154110
12 โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ  
13 โรงเรียนวัดบวรมงคล 1121 ซอย จรัญสนิทวงศ์ 46 ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวง บางยี่ขัน บางพลัด จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10700 นางสาวสุภาศิริ ไสยกิจ , นายวิรัช ศรีโกเศรษฐ   085-1506870, 087-007
14 โรงเรียนวัดราชบพิธ 3 ถนน สนามไชย แขวง พระบรมมหาราชวัง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 นางสาวพอฤทัย ประเสริฐศักดิ์   086-8138169
15 โรงเรียนวัดอินทาราม 258 ถนน เทอดไท แขวง บางยี่เรือ เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 นางสาวกันยารัตน์ วงษ์วิบูลย์สิน   085 156 3994
16 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ฯ 497 ถ. ศรีอยุธยา แขวง ถนนพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 นางนิตย์ ทวีตั้งตระกูล   081-5588238
17 โรงเรียนศึกษานารี แขวง วัดกัลยา เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600  
18 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 248/9 ซอย อรุณอัมรินทร์ 18 ถนน อรุณอัมรินทร์ แขวง ศิริราช เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 นายสิทธิชัย ตันเจริญ   081-844-2326
19 โรงเรียนสตรีวิทยา  
20 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 88 ถนน ตรีเพชร แขวง วังบูรพาภิรมย์ เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 นางสาวนริสา กล่ำแสง   081-9311567
21 โรงเรียนสวนอนันต์ ถนน อิสรภาพ แขวง บ้านช่างหล่อ เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 นางสาวกานติรัตน์ ตยาคีพรรค   085-8075460
22 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 332 ถนน นนศรีอยุธยา แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  
23 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย  
24 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100  
25 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ถนน จรัญสนิทวงศ์ แขวง ศิริราช เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 นางสาวยุพา สมนึก   095-923-1507
26 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา แขวง ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร นางนงค์ลักษณ์ ฉิมพาลี   095 -7215313
27 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ถนน กรุงเกษม แขวง ป้อมปราบ เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100  
28 โรงเรียนแจงร้อนวิทยา/มวย อ.มงคล   084-7170841
29 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 14/2 หมู่ 2 ถนนพุทธมณฑลสาย 1 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 อ.บุริม สายจันทร์   084-9375861
30 โรงเรียนโยธินบูรณะ ถนนประชาราษฎร์สาย1 แขวง บางซื่อ เขต บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 นายณัฐปพัฒน์ ธีรามนตร์,อ.เบญจมาศ(086-3313122)   081-8080096
31 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย ถนน ตรีมิตร แขวง ตลาดน้อย เขต สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
โทรฯ 023544963 ต่อ 501นางสาวธนวัลย์ ปิติสุข , e-mail : artsesao1.67@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]