งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ห้องประชุมสุพรรณิการ์ (511) ชั้น 1 ห้อง 1 16 พ.ย. 2560 08.30-16.30 ลงทะเบียนบริเวณโดม 2 (สนามบาส) เวลา 07.00-8.30 น. เท่านั้น
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ห้องประชุมสุพรรณิการ์ (511) ชั้น 1 ห้อง 1 16 พ.ย. 2560 08.30-16.30 ลงทะเบียนบริเวณโดม 2 (สนามบาส) เวลา 07.00-8.30 น. เท่านั้น
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 141 , 142 , 143 14 พ.ย. 2560 8.30-16.30 ลงทะเบียนบริเวณโดม 2 (สนามบาส) เวลา 07.00-8.30 น. เท่านั้น
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 144,145,146 14 พ.ย. 2560 8.30-16.30 ลงทะเบียนบริเวณโดม 2 (สนามบาส) เวลา 07.00-8.30 น. เท่านั้น
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ห้องประชุมบุษราคัม (ห้อง421) ชั้น 2 ห้อง 1 16 พ.ย. 2560 08.30-16.30 ลงทะเบียนบริเวณโดม 2 (สนามบาส) เวลา 07.00-8.30 น. เท่านั้น สามารถส่งบทภาพยนตร์และแผ่น CD ภาพยนตร์สั้นได้ไม่เกิน วันที่ 6 พ.ย. 60 เวลา 16.30 น.
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ห้องประชุมบุษราคัม (ห้อง421) ชั้น 2 ห้อง 1 16 พ.ย. 2560 08.30 - 16.30 ลงทะเบียนบริเวณโดม 2 (สนามบาส) เวลา 07.00-8.30 น. เท่านั้น สามารถส่งบทภาพยนตร์และแผ่น CD ภาพยนตร์สั้นได้ไม่เกิน วันที่ 6 พ.ย. 60 เวลา 16.30 น.
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ห้องประชุมสุพรรณิการ์ (511) ชั้น 1 ห้อง 1 15 พ.ย. 2560 08.30-16.30 ลงทะเบียนบริเวณโดม 2 (สนามบาส) เวลา 07.00-8.30 น. เท่านั้น
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ห้องประชุมสุพรรณิการ์ (511) ชั้น 1 ห้อง 1 14 พ.ย. 2560 08.30-16.30 ลงทะเบียนบริเวณโดม 2 (สนามบาส) เวลา 07.00-8.30 น. เท่านั้น
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ห้องประชุมบุษราคัม (ห้อง421) ชั้น 2 ห้อง 1 15 พ.ย. 2560 08.30-16.30 ลงทะเบียนบริเวณโดม 2 (สนามบาส) เวลา 07.00-8.30 น. เท่านั้น
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ห้องศูนย์ภาษาไทย อาคาร 5 (533) ชั้น 3 ห้อง 3 15 พ.ย. 2560 08.30-16.30 ลงทะเบียนบริเวณโดม 2 (สนามบาส) เวลา 07.00-8.30 น. เท่านั้น
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ห้องประชุมบุษราคัม (ห้อง421) (โซน1) , ห้องวิทยบริหาร (ห้อง322) (โซน2) 14 พ.ย. 2560 08.30-16.30 โซน 1 ห้องบุษราคัม , โซน 2 ห้องวิทยบริหาร ให้ลงทะเบียนบริเวณโดม 2 (สนามบาส) ตั้งแต่เวลา 7.00-8.30 น. เท่านั้น
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ห้องวิทยบริการ (ห้อง 322) ชั้น 2 ห้อง 2 15 พ.ย. 2560
16 พ.ย. 2560
08.30-16.30 1. โซน 2 แข่งขันวันที่ 15 พ.ย. 60 2. โซน 1 แข่งขันวันที่ 16 พ.ย. 60 ลงทะเบียนบริเวณโดม 2 (สนามบาส) ตั้งแต่เวลา 07.00-08.30 น. เท่านั้น
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ห้องพระพุทธศาสนา (521) ชั้น 2 ห้อง 1 14 พ.ย. 2560 08.30-16.30 ลงทะเบียนบริเวณโดม 2 (สนามบาส) เวลา 07.00-8.30 น. เท่านั้น


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
โทรฯ 023544963 ต่อ 501นางสาวธนวัลย์ ปิติสุข , e-mail : artsesao1.67@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]