งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมยลนที 14 พ.ย. 2560 09.00-12.00 ลงทะเบียน 08.30 นางธนิตา รัตนพันธ์ 086-092-9043
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมยลนที 14 พ.ย. 2560 13.00-16.00 ลงทะเบียน 12.30 นางธนิตา รัตนพันธ์ 086-092-9043
3 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมยลนที 15 พ.ย. 2560 09.00-12.00 ลงทะเบียน 08.30 นางธนิตา รัตนพันธ์ 086-092-9043
4 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมยลนที 15 พ.ย. 2560 13.00-16.00 ลงทะเบียน 12.30 นางธนิตา รัตนพันธ์ 086-092-9043
5 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมยลนที 16 พ.ย. 2560 09.00-12.00 ลงทะเบียน 08.30 นางธนิตา รัตนพันธ์ 086-092-9043
6 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมยลนที 16 พ.ย. 2560 13.00-16.00 ลงทะเบียน 12.30 นางธนิตา รัตนพันธ์ 086-092-9043
7 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมยลนที 17 พ.ย. 2560 09.00-12.00 ลงทะเบียน 08.30 นางธนิตา รัตนพันธ์ 086-092-9043
8 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมยลนที 17 พ.ย. 2560 13.00-16.00 ลงทะเบียน 12.30 นางธนิตา รัตนพันธ์ 086-092-9043
9 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมใหญ่ 10 พ.ย. 2560 9.00-12.00 กรุณามาก่อนเวลาอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนแข่งขัน
10 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมใหญ่ 10 พ.ย. 2560 9.00-12.00 กรุณามาก่อนเวลาอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนแข่งขัน


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
โทรฯ 023544963 ต่อ 501นางสาวธนวัลย์ ปิติสุข , e-mail : artsesao1.67@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]