งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 693 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง ห้องทวีวิชา 9 พ.ย. 2560 08.00-16.30 ไม่มีที่จอดรถ
2 694 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย อาคาร8 ชั้น 4 ห้อง 8407 9 พ.ย. 2560 08.00-16.30 ไม่มีที่จอดรถ
3 697 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ชั้น 1 ห้อง NR Digital Knowledge Centre 16 พ.ย. 2560 09.00-16.30
-
4 698 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ชั้น 2 ห้อง Language Center 16 พ.ย. 2560 09.00-16.30
-
5 699 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ห้อง711 ชั้น 4 ห้อง 711 14 พ.ย. 2560 09-16.30 ให้นักเรียนที่แข่งขันเตรียมปากกา และดินสอ 2B มาด้วย
6 700 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 14 พ.ย. 2560 09-16.30 ให้นักเรียนที่แข่งขันเตรียมปากกา และดินสอ 2B มาด้วย
7 701 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีวิทยา อาคารเก้าทศวรรษ ชั้น 2 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 1 10 พ.ย. 2560
11 พ.ย. 2560
09.00-16.30
-
8 702 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีวิทยา อาคารเก้าทศวรรษ ชั้น 4 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 2 10 พ.ย. 2560
11 พ.ย. 2560
09.00-16.30
-
9 703 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 10 พ.ย. 2560 08.30-16.30
-
10 704 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 10 พ.ย. 2560 08.30-16.30
-
11 705 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ฯ อาคารมหาสมิต ห้อง ห้องศูนย์ภาษาญี่ปุ่น 17 พ.ย. 2560 08.30-16.00
-
12 706 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ฯ อาคารสิริโสภา ห้อง ห้องอาเซียน 17 พ.ย. 2560 08.30-16.00
-
13 707 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ตึก 60 ปี ชั้น 1 ห้อง ประชุมคุณหญิงบุญเลื่อน1 10 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
14 708 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย อาคาร ICT ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม ICT 10 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
15 709 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ห้องนวมินทรฯ 1 15 พ.ย. 2560 9.00 - 10.00
-
16 710 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 10 พ.ย. 2560 08.30-16.30
-
17 711 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ฯ อาคารมหาสมิต ห้อง ห้องศูนย์ภาษาจีน 17 พ.ย. 2560 08.30-16.00
-
18 712 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องนวมินทรฯ ๑ 15 พ.ย. 2560 10.00-11.30
-
19 713 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 10 พ.ย. 2560 08.30-16.30
-
20 714 การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ฯ หอประชุมเพชรรัตน 17 พ.ย. 2560 08.30-16.00
-
21 715 การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย อาคาร 1 กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมสมุทรโฆษ 10 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
22 716 การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องนวมินทรฯ ๑ 15 พ.ย. 2560 12.40 -14.00
-
23 717 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 10 พ.ย. 2560 08.30-16.30
-
24 718 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ ฯ อาคารศรีอยุธยา ห้อง ห้องประชุมเพชรรัตน 17 พ.ย. 2560 08.30-16.00
-
25 719 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย อาคาร 5 สุวัณณรังษี ชั้น 2 ห้อง 525 10 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
26 720 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องนวมินทรฯ ๑ 15 พ.ย. 2560 14.00 - 15.30
-
27 721 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนโยธินบูรณะ อาคาร c ชั้น 4 ห้อง ห้องประชุมใหญ่ 10 พ.ย. 2560 09.00-16.30
-
28 722 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 โรงเรียนโยธินบูรณะ อาคาร c ชั้น 4 ห้อง ห้องประชุมใหญ่ 10 พ.ย. 2560 09.00-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
โทรฯ 023544963 ต่อ 501นางสาวธนวัลย์ ปิติสุข , e-mail : artsesao1.67@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]