แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 158 74 46.84% 37 23.42% 28 17.72% 19 12.03% 158
2 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 159 71 45.22% 47 29.94% 26 16.56% 13 8.28% 157
3 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 136 66 52.38% 34 26.98% 15 11.9% 11 8.73% 126
4 โรงเรียนศึกษานารี 126 59 53.15% 23 20.72% 14 12.61% 15 13.51% 111
5 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 120 54 45% 28 23.33% 19 15.83% 19 15.83% 120
6 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 131 53 42.06% 40 31.75% 20 15.87% 13 10.32% 126
7 โรงเรียนวัดราชโอรส 134 53 40.46% 37 28.24% 26 19.85% 15 11.45% 131
8 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 113 53 52.48% 23 22.77% 16 15.84% 9 8.91% 101
9 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 134 51 38.93% 35 26.72% 27 20.61% 18 13.74% 131
10 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 69 46 69.7% 12 18.18% 5 7.58% 3 4.55% 66
11 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 53 46 88.46% 5 9.62% 1 1.92% 0 0% 52
12 โรงเรียนโยธินบูรณะ 121 45 39.13% 48 41.74% 16 13.91% 6 5.22% 115
13 โรงเรียนทวีธาภิเศก 117 44 38.94% 24 21.24% 24 21.24% 21 18.58% 113
14 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 93 44 50% 24 27.27% 14 15.91% 6 6.82% 88
15 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 78 42 57.53% 20 27.4% 8 10.96% 3 4.11% 73
16 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 114 41 39.42% 32 30.77% 18 17.31% 13 12.5% 104
17 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 121 40 38.46% 27 25.96% 16 15.38% 21 20.19% 104
18 โรงเรียนสตรีวิทยา 81 40 55.56% 20 27.78% 10 13.89% 2 2.78% 72
19 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 124 38 35.51% 28 26.17% 22 20.56% 19 17.76% 107
20 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 103 35 37.23% 25 26.6% 19 20.21% 15 15.96% 94
21 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 100 35 36.84% 25 26.32% 17 17.89% 18 18.95% 95
22 โรงเรียนเทพศิรินทร์ 72 35 53.03% 18 27.27% 10 15.15% 3 4.55% 66
23 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 91 34 41.46% 22 26.83% 14 17.07% 12 14.63% 82
24 โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 89 34 40% 20 23.53% 16 18.82% 15 17.65% 85
25 โรงเรียนปัญญาวรคุณ 95 31 33.7% 30 32.61% 14 15.22% 17 18.48% 92
26 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 98 30 33.71% 25 28.09% 14 15.73% 20 22.47% 89
27 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 89 29 38.16% 20 26.32% 14 18.42% 13 17.11% 76
28 โรงเรียนวัดอินทาราม 92 29 34.94% 18 21.69% 18 21.69% 18 21.69% 83
29 โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 109 28 29.17% 28 29.17% 14 14.58% 26 27.08% 96
30 โรงเรียนราชวินิต มัธยม 83 27 34.18% 20 25.32% 8 10.13% 24 30.38% 79
31 โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" 76 26 35.62% 17 23.29% 18 24.66% 12 16.44% 73
32 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 87 25 31.25% 16 20% 24 30% 15 18.75% 80
33 โรงเรียนวัดราชบพิธ 77 23 34.85% 16 24.24% 16 24.24% 11 16.67% 66
34 โรงเรียนวัดพุทธบูชา 87 22 26.83% 23 28.05% 13 15.85% 24 29.27% 82
35 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 94 22 24.18% 20 21.98% 23 25.27% 26 28.57% 91
36 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 56 22 40.74% 12 22.22% 10 18.52% 10 18.52% 54
37 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 89 20 22.73% 32 36.36% 14 15.91% 22 25% 88
38 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 98 20 22.22% 25 27.78% 24 26.67% 21 23.33% 90
39 โรงเรียนวัดราชาธิวาส 81 20 27.4% 13 17.81% 14 19.18% 26 35.62% 73
40 โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 83 19 23.17% 23 28.05% 20 24.39% 20 24.39% 82
41 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 72 19 28.36% 13 19.4% 15 22.39% 20 29.85% 67
42 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 51 19 42.22% 7 15.56% 5 11.11% 14 31.11% 45
43 โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ 76 18 24% 18 24% 21 28% 18 24% 75
44 โรงเรียนมหรรณพาราม 87 17 21.52% 23 29.11% 15 18.99% 24 30.38% 79
45 โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม 81 17 22.97% 19 25.68% 18 24.32% 20 27.03% 74
46 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 56 17 34% 15 30% 5 10% 13 26% 50
47 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 65 17 29.31% 13 22.41% 12 20.69% 16 27.59% 58
48 โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร 68 16 25.4% 17 26.98% 15 23.81% 15 23.81% 63
49 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 84 15 18.75% 18 22.5% 25 31.25% 22 27.5% 80
50 โรงเรียนฐานปัญญา 86 14 20% 18 25.71% 16 22.86% 22 31.43% 70
51 โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม 48 14 31.11% 10 22.22% 9 20% 12 26.67% 45
52 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 40 14 43.75% 8 25% 8 25% 2 6.25% 32
53 โรงเรียนแจงร้อนวิทยา 59 12 22.22% 17 31.48% 12 22.22% 13 24.07% 54
54 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 63 11 17.46% 14 22.22% 16 25.4% 22 34.92% 63
55 โรงเรียนวัดบวรมงคล 56 11 24.44% 11 24.44% 7 15.56% 16 35.56% 45
56 โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 67 10 16.13% 17 27.42% 15 24.19% 20 32.26% 62
57 โรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน 70 10 16.95% 17 28.81% 14 23.73% 18 30.51% 59
58 โรงเรียนราชวินิต 66 9 14.29% 15 23.81% 15 23.81% 24 38.1% 63
59 โรงเรียนราชินี 30 8 29.63% 12 44.44% 5 18.52% 2 7.41% 27
60 โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 60 8 15.69% 11 21.57% 16 31.37% 16 31.37% 51
61 โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) 43 8 19.51% 10 24.39% 15 36.59% 8 19.51% 41
62 โรงเรียนมักกะสันพิทยา 51 7 15.56% 13 28.89% 8 17.78% 17 37.78% 45
63 โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง 65 7 14.29% 12 24.49% 16 32.65% 14 28.57% 49
64 โรงเรียนนาหลวง 28 7 26.92% 12 46.15% 4 15.38% 3 11.54% 26
65 โรงเรียนทิวไผ่งาม 24 7 31.82% 6 27.27% 2 9.09% 7 31.82% 22
66 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 18 7 41.18% 4 23.53% 3 17.65% 3 17.65% 17
67 โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ 29 5 17.86% 10 35.71% 6 21.43% 7 25% 28
68 โรงเรียนมัธยมฐานเทคโนโลยี 30 5 18.52% 7 25.93% 8 29.63% 7 25.93% 27
69 โรงเรียนวัดสระเกศ 34 4 13.33% 8 26.67% 9 30% 9 30% 30
70 โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 31 4 14.29% 8 28.57% 5 17.86% 11 39.29% 28
71 โรงเรียนสวนอนันต์ 27 4 21.05% 5 26.32% 4 21.05% 6 31.58% 19
72 โรงเรียนวัดรางบัว 24 4 19.05% 4 19.05% 6 28.57% 7 33.33% 21
73 โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี 9 4 50% 4 50% 0 0% 0 0% 8
74 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 16 4 28.57% 3 21.43% 2 14.29% 5 35.71% 14
75 โรงเรียนวัดสังเวช 39 3 8.57% 6 17.14% 10 28.57% 16 45.71% 35
76 โรงเรียนบูรณะศึกษา 22 3 13.64% 6 27.27% 7 31.82% 6 27.27% 22
77 โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม 42 2 5.26% 12 31.58% 6 15.79% 18 47.37% 38
78 โรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค 12 2 18.18% 6 54.55% 2 18.18% 1 9.09% 11
79 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
80 โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม 32 1 5.88% 8 47.06% 3 17.65% 5 29.41% 17
81 โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร 38 1 4% 2 8% 10 40% 12 48% 25
82 โรงเรียนกสิณธร อาคาเดมี 10 0 0% 3 30% 5 50% 2 20% 10
83 โรงเรียนศานติวิทยา 7 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
84 โรงเรียนธนบุรีศึกษา 12 0 0% 0 0% 2 25% 6 75% 8
85 โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
โทรฯ 023544963 ต่อ 501นางสาวธนวัลย์ ปิติสุข , e-mail : artsesao1.67@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]