สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 74 37 28 19 139
2 บางปะกอกวิทยาคม 70 47 26 13 143
3 มัธยมวัดสิงห์ 59 31 13 11 103
4 ศึกษานารี 59 23 14 15 96
5 สตรีวัดอัปสรสวรรค์ 54 28 19 19 101
6 มัธยมวัดหนองแขม 53 40 20 13 113
7 วัดราชโอรส 53 37 26 15 116
8 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 53 23 16 9 92
9 รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 51 34 27 18 112
10 สวนกุหลาบวิทยาลัย 46 12 5 3 63
11 เตรียมอุดมศึกษา 46 5 1 0 52
12 โยธินบูรณะ 45 48 16 6 109
13 ทวีธาภิเศก 44 24 24 21 92
14 โพธิสารพิทยากร 44 24 14 6 82
15 สามเสนวิทยาลัย 42 20 8 3 70
16 วัดนวลนรดิศ 40 31 17 13 88
17 สตรีวิทยา 40 20 10 2 70
18 สุวรรณารามวิทยาคม 38 28 22 19 88
19 ศึกษานารีวิทยา 35 26 14 21 75
20 เทพศิรินทร์ 35 18 10 3 63
21 จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 34 25 17 18 76
22 เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 34 20 16 15 70
23 สันติราษฎร์วิทยาลัย 32 25 19 15 76
24 ปัญญาวรคุณ 31 29 14 17 74
25 ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 31 22 14 12 67
26 ชิโนรสวิทยาลัย 30 25 14 20 69
27 มัธยมวัดนายโรง 29 20 14 13 63
28 วัดอินทาราม 29 18 18 18 65
29 ราชวินิต มัธยม 27 20 8 24 55
30 ราชวินิตบางแคปานขำ 26 28 12 26 66
31 บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" 26 17 18 12 61
32 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 24 16 24 15 64
33 วัดราชบพิธ 23 16 16 11 55
34 วัดพุทธบูชา 22 22 11 24 55
35 สตรีวัดระฆัง 22 12 10 10 44
36 สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 20 32 14 22 66
37 ฤทธิณรงค์รอน 20 19 23 26 62
38 ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 19 7 5 14 31
39 ศีลาจารพิพัฒน์ 18 21 22 21 61
40 ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ 18 18 21 18 57
41 มัธยมวัดดุสิตาราม 17 22 18 20 57
42 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 17 13 12 16 42
43 สุวรรณพลับพลาพิทยาคม 16 18 18 20 52
44 มัธยมวัดเบญจมบพิตร 16 17 15 15 48
45 ไตรมิตรวิทยาลัย 16 14 5 13 35
46 มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 16 13 15 20 44
47 วัดราชาธิวาส 16 9 12 24 37
48 มหรรณพาราม 15 19 15 23 49
49 วัดประดู่ในทรงธรรม 15 18 25 22 58
50 ฐานปัญญา 14 18 16 22 48
51 ไชยฉิมพลีวิทยาคม 14 10 9 12 33
52 อัสสัมชัญธนบุรี 14 8 8 2 30
53 แจงร้อนวิทยา 12 17 12 13 41
54 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 11 14 15 22 40
55 วัดบวรมงคล 11 11 7 16 29
56 นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 10 17 15 20 42
57 ทวีธาภิเศกบางขุนเทียน 10 17 14 18 41
58 ราชวินิต 9 15 15 24 39
59 ราชินี 8 12 5 2 25
60 อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 8 11 16 16 35
61 โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) 8 10 15 8 33
62 มักกะสันพิทยา 7 13 8 17 28
63 มัธยมวัดดาวคนอง 7 12 16 14 35
64 นาหลวง 7 12 4 3 23
65 ทิวไผ่งาม 7 6 2 7 15
66 เซนต์คาเบรียล 7 4 3 3 14
67 วัดน้อยนพคุณ 5 10 6 7 21
68 มัธยมฐานเทคโนโลยี 5 7 8 7 20
69 วัดสระเกศ 4 8 9 9 21
70 วัดบวรนิเวศ 4 8 4 11 16
71 วัดรางบัว 4 4 6 7 14
72 เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี 4 4 0 0 8
73 เซนต์ดอมินิก 4 3 2 5 9
74 วัดสังเวช 3 6 10 16 19
75 บูรณะศึกษา 3 6 7 6 16
76 พิทยาลงกรณ์พิทยาคม 2 12 6 18 20
77 ภาษานุสรณ์บางแค 2 6 2 1 10
78 สารสาสน์วิเทศบางบอน 2 1 0 0 3
79 มัธยมวัดสุทธาราม 1 8 3 5 12
80 วิมุตยารามพิทยากร 1 2 10 12 13
81 สวนอนันต์ 1 2 3 6 6
82 กสิณธร อาคาเดมี 0 3 5 2 8
83 ศานติวิทยา 0 2 0 1 2
84 ธนบุรีศึกษา 0 0 2 6 2
85 เขมะสิริอนุสสรณ์ 0 0 0 0 0
รวม 1,849 1,410 1,038 1,091 5,388