สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 มัธยมวัดสิงห์ 28 15 12 55
2 เตรียมอุดมศึกษา 27 10 5 42
3 สวนกุหลาบวิทยาลัย 20 14 7 41
4 เทพศิรินทร์ 18 9 8 35
5 ศึกษานารี 16 19 13 48
6 โยธินบูรณะ 16 11 12 39
7 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 15 13 9 37
8 บางปะกอกวิทยาคม 14 24 22 60
9 สตรีวัดอัปสรสวรรค์ 14 11 12 37
10 ศึกษานารีวิทยา 13 7 8 28
11 ทวีธาภิเศก 12 12 12 36
12 สามเสนวิทยาลัย 12 8 11 31
13 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 11 21 13 45
14 รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 11 19 14 44
15 วัดราชโอรส 11 13 11 35
16 ราชวินิต มัธยม 11 6 7 24
17 จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 10 6 7 23
18 มัธยมวัดหนองแขม 9 17 13 39
19 โพธิสารพิทยากร 9 15 4 28
20 สตรีวิทยา 9 7 7 23
21 วัดอินทาราม 9 7 3 19
22 วัดนวลนรดิศ 8 9 6 23
23 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 7 6 4 17
24 ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 7 4 9 20
25 สันติราษฎร์วิทยาลัย 6 12 6 24
26 เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 6 11 7 24
27 ปัญญาวรคุณ 6 9 6 21
28 ศีลาจารพิพัฒน์ 6 6 3 15
29 มหรรณพาราม 6 4 1 11
30 ไตรมิตรวิทยาลัย 6 2 3 11
31 ชิโนรสวิทยาลัย 6 1 6 13
32 วัดราชบพิธ 5 10 5 20
33 ราชวินิตบางแคปานขำ 5 9 10 24
34 สุวรรณารามวิทยาคม 5 8 10 23
35 วัดราชาธิวาส 5 5 8 18
36 มัธยมวัดนายโรง 4 6 15 25
37 สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 4 6 8 18
38 สุวรรณพลับพลาพิทยาคม 4 5 2 11
39 อัสสัมชัญธนบุรี 4 3 5 12
40 มัธยมวัดเบญจมบพิตร 4 2 3 9
41 มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 4 1 5 10
42 วัดพุทธบูชา 3 13 4 20
43 ฤทธิณรงค์รอน 3 6 8 17
44 มัธยมวัดดุสิตาราม 3 2 6 11
45 วัดบวรมงคล 3 2 2 7
46 อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 3 0 2 5
47 บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" 2 10 5 17
48 ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 2 4 2 8
49 แจงร้อนวิทยา 2 4 2 8
50 เซนต์คาเบรียล 2 3 3 8
51 สวนอนันต์ 2 3 0 5
52 ทวีธาภิเศกบางขุนเทียน 2 2 1 5
53 ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ 2 1 2 5
54 เซนต์ดอมินิก 2 1 1 4
55 ราชินี 2 0 4 6
56 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 2 0 2 4
57 วัดน้อยนพคุณ 2 0 1 3
58 สตรีวัดระฆัง 1 13 4 18
59 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 5 2 8
60 ไชยฉิมพลีวิทยาคม 1 1 1 3
61 นาหลวง 1 1 0 2
62 บูรณะศึกษา 1 1 0 2
63 วัดประดู่ในทรงธรรม 1 0 7 8
64 วัดสระเกศ 1 0 1 2
65 โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) 1 0 0 1
66 มัธยมฐานเทคโนโลยี 1 0 0 1
67 สารสาสน์วิเทศบางบอน 1 0 0 1
68 นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 0 1 4 5
69 วัดบวรนิเวศ 0 1 2 3
70 มักกะสันพิทยา 0 1 1 2
71 ทิวไผ่งาม 0 1 1 2
72 ภาษานุสรณ์บางแค 0 1 1 2
73 มัธยมวัดดาวคนอง 0 1 0 1
74 เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี 0 1 0 1
75 ฐานปัญญา 0 0 3 3
76 วัดรางบัว 0 0 1 1
77 พิทยาลงกรณ์พิทยาคม 0 0 1 1
78 ราชวินิต 0 0 0 0
79 วัดสังเวช 0 0 0 0
80 มัธยมวัดสุทธาราม 0 0 0 0
81 วิมุตยารามพิทยากร 0 0 0 0
82 กสิณธร อาคาเดมี 0 0 0 0
83 ศานติวิทยา 0 0 0 0
84 ธนบุรีศึกษา 0 0 0 0
85 เขมะสิริอนุสสรณ์ 0 0 0 0
รวม 450 462 406 1,318

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
โทรฯ 023544963 ต่อ 501นางสาวธนวัลย์ ปิติสุข , e-mail : artsesao1.67@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]