สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภีมพล  ฉายานนท์
2. เด็กชายสฤษฎคุณ  พิไลยเกียรติ
 
1. นางสาวณัฏฐรี  ศิริจรูญวงศ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นายภาธร  เอื้อกิจขจร
2. นายอุกฤษณ์  สาระกูล
 
1. นางสาวณัฏฐรี  ศิริจรูญวงศ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 8 1. นายบุษกล  บุษบาสกุล
 
1. นายปองพล  บุญสรวย