สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 19 1. นายภูริภัทร  กิจการเจริญสิน
2. นายภูวิช  โรจนกนกโชค
3. นายศราวุธ  วังหลวง
 
1. นางสาววนัชนันท์  เอกธนากุล
2. นางวโรบล  ไทยภักดี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายสงกรานต์  ลีฬหนันทน์
2. นายเชาว์วรรธน์  กันสุธา
 
1. นางสาวรัชณี  นามเคน
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 9 1. นายณัฐภัทร  เทียนสว่าง
2. เด็กชายธนินท์รัฐ  พลภัทรเศรษฐ์
 
1. นางสาวจีราวรรณ  ประทุมมาศ
2. นายภาคย์ภูมิ  อนันตคู