สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจงรักษ์  มุสิกสวัสดิ์
 
1. นายอิสรภัทร  วารีสอาด
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง 6 1. นายชัยสิทธิ์  มานพ
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  ศิลปศาสตร์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85.2 ทอง 19 1. นายอวิรุทธ์  ปานทอง
 
1. นางสาววิลาสินี  ทวีผดุง
 
4 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกิฐยานัฐ  ทองล้อม
2. นายธีรวัฒน์  ศรีวาปา
3. นายวศิน  ทิพย์จันทร์
 
1. นางสุพัตรา  เย็นเกล้ากุล