สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบวรมงคล สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 61 ทองแดง 15 1. นางสาวชลิตา  ชำนิพงษ์
 
1. นางสาวปรินทร์ณัฐชา  อธิมงคล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 66 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงอรพรรณ  ปลื้มมาก
 
1. นางสาวรุ่งรัตน์   ชูแก้ว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 66 ทองแดง 18 1. นางสาวสุุทธินี  นิลนนท์
 
1. นางสาวไอรดา  อ้ายด้วง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 14 1. เด็กชายกีรติ  กุลนิล
2. เด็กชายพัชรพล  มิสสะ
 
1. นางสาววรรณวรี  วันชุ่ม
2. นางสาวรุ่งรัตน์  ชูแก้ว
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 9 1. นายอดุลย์  ผิวงาม
 
1. นางสาววรรณวรี  วันชุ่ม
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 61.4 ทองแดง 21 1. นายมณฑล  เอี่ยมอำไพ
 
1. นางสาวศุภวรรณ  เทวกุล
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 68.25 ทองแดง 8 1. นายชวาลา  ทิพย์อาศน์
2. นายนัชชา  นครสวรรค์
3. นายอานนท์  ไกรเพ็ชร์
 
1. นายอุดร  เรือนติ๊บ