สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศานติวิทยา สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนูรีน  ปิ่นคล้าย
2. เด็กหญิงปอยฟ้า  รักวิที
3. เด็กหญิงอลิศ  ยูซูฟี
 
1. นางสาวกรวิการ์  ขุนทอง
2. นางสาวขวัญชนก  บุญนาค
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  จารุจันทร์
2. เด็กหญิงอลิศ  ยูซูฟี
 
1. นางสาวกรวิการ์  ขุนทอง
2. นางสาวขวัญชนก  บุญนาค
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายคอลิฟะห์  ศิลปวงษา
2. เด็กชายนิมูหัมหมัดอับบาส  หมัดคง
 
1. นางสาวกมลดา  น้อยพลี
2. นางมารตี  บูรณวนิช
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  จารุจันทร์
2. เด็กชายคอลีฟะห์  ศิลปวงษา
3. เด็กชายมณฑวรรษ  นิ่มแนบ
 
1. นางสาวรมย์ธิรา  พุกมะหะหมัด
2. นางสาวเตชินี  แสงสว่าง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 71.98 เงิน 24 1. เด็กหญิงนูรีน  ปิ่นคล้าย
 
1. นางสาวพรทิพย์  ซาลีมี
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  จารุจันทร์
2. เด็กชายคอลีฟะห์  ศิลปวงษา
 
1. นายกีรติ  มุขต๊าด
2. นายนาดิร  โยธาสมุทร
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70 เงิน 14 1. เด็กชายคอลีฟะห์  ศิลปวงษา
2. เด็กชายอะลีฟ  โมกาเดส
 
1. นางสาวฮัซวานี  มีนา