สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 66 ทองแดง 10 1. เด็กชายณัฐวัสส์  บุรพลพิมาน
2. เด็กชายไชยกร  มีสัจจะธรรม
 
1. นายนักสิทธิ์  แสงประสิทธิ์
2. นางสาวจารุณี  พาระมี
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 1. เด็กชายธรรม์กมล  ปริญญากุล
2. เด็กชายพุทธิพงศ์  แขกเมฆ
3. เด็กชายภูวดล  ลิขิตฤกษ์วิทย์
 
1. นายนักสิทธิ์  แสงประสิทธิ์
2. นางอรทัย  สวัสดิ์แดง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กชายกานต์ศิวัฒน์  วรรณอรุณ
 
1. นางสาวดาเรศ  เทวโรทร
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 66 ทองแดง 9 1. เด็กชายณนนท์   คงสวัสดิ์วรกุล
2. เด็กชายธนภูมิ   โรจน์ชีวิน
 
1. นายพุทธพล  ภาคสุวรรณ์
2. นายภูวนาถ  อสิพงษ์
 
5 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 67 ทองแดง 4 1. นายจิรกิตต์  กิตติรัตนดุลย์
2. นายรวิชญ์  บุตรดี
3. นายวิทวัส  สุดทวี
 
1. นางสาวสุพรรณี  สุภีรัตน์
2. นายพุทธพล  ภาคสุวรรณ์