สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 12 1. นายศิวกร  สุทธิผุย
 
1. นายมหิทธิ  เบ้าพิมพา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงชิดชนก  เลิศตะคุ
2. เด็กหญิงอคิราภ์  แซ่ซื้อ
 
1. นางอินทิชา  รัศมีฉาย
2. นางสาวแพรวพรรณ  ติใหม่
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 65 ทองแดง 20 1. นางสาวลดาวัลย์  สามคอน
 
1. นายพิฐพศิน  ทักษิณาทิพย์