ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1
ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

กลุ่ม : กรุงเทพมหานคร 1 โซนที่ 1
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนวัดราชบพิธ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 66 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 60 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนวัดสระเกศ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 58 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 56 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 52 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 52 เข้าร่วม 8  
10 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 46 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 46 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 46 เข้าร่วม 10  
13 โรงเรียนทวีธาภิเศก สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 42 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 40 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 38 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 38 เข้าร่วม 15  
17 โรงเรียนราชวินิต สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 34 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 32 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 28 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนวัดสังเวช สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 26 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 26 เข้าร่วม 20  
22 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 24 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนมักกะสันพิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 22 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนวัดพุทธบูชา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 22 เข้าร่วม 23  
25 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 22 เข้าร่วม 23  
26 โรงเรียนแจงร้อนวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 22 เข้าร่วม 23  
27 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 18 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 12 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 0 เข้าร่วม  
30 โรงเรียนวัดบวรมงคล สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 0 เข้าร่วม  
31 โรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน