ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1
ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

กลุ่ม : กรุงเทพมหานคร 1 โซนที่ 1
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนทวีธาภิเศก สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนวัดราชบพิธ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดพุทธบูชา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนมักกะสันพิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 85 ทอง 8  
10 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 84 ทอง 10  
11 โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 83 ทอง 11  
13 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 83 ทอง 11  
14 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 80 ทอง 15  
16 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 80 ทอง 15  
17 โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 77 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดสังเวช สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 74 เงิน 18  
19 โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 70 เงิน 19  
20 โรงเรียนสวนอนันต์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 70 เงิน 19  
21 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 66 ทองแดง 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน