ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1
ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

กลุ่ม : กรุงเทพมหานคร 1 โซนที่ 1
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 88.59 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดพุทธบูชา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 87.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 86.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 85.65 ทอง 4  
5 โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 85.65 ทอง 4  
6 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 85.32 ทอง 6  
7 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 83.65 ทอง 7  
8 โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 81.32 ทอง 8  
9 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 73.65 เงิน 9  
10 โรงเรียนมักกะสันพิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 72.31 เงิน 10  
11 โรงเรียนราชวินิต สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 71.98 เงิน 11  
12 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 71.32 เงิน 12  
13 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 70.98 เงิน 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน