ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1
ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

กลุ่ม : กรุงเทพมหานคร 1 โซนที่ 1
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 92.65 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 91.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 90.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนแจงร้อนวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 89.98 ทอง 4  
5 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 89.64 ทอง 5  
6 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 89.32 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดบวรมงคล สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 84.32 ทอง 7  
8 โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 83.65 ทอง 8  
9 โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 82.65 ทอง 9  
10 โรงเรียนราชวินิต สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 81.97 ทอง 10  
11 โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 81.65 ทอง 11  
12 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 81.32 ทอง 12  
13 โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 80.98 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดสระเกศ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 80.32 ทอง 14  
15 โรงเรียนทวีธาภิเศก สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 80 ทอง 15  
16 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 80 ทอง 15  
17 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 76.32 เงิน 17  
18 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 73.32 เงิน 18  
19 โรงเรียนสวนอนันต์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 45.66 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนมักกะสันพิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 35.66 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน