ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1
ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

กลุ่ม : กรุงเทพมหานคร 1 โซนที่ 1
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 96.32 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนแจงร้อนวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 95.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดพุทธบูชา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 92.31 ทอง 4  
5 โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 91.98 ทอง 5  
6 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 91.31 ทอง 6  
7 โรงเรียนทวีธาภิเศก สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 90.65 ทอง 7  
8 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 90.32 ทอง 8  
9 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 89.97 ทอง 9  
10 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 89.64 ทอง 10  
11 โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 88.99 ทอง 11  
12 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 88.32 ทอง 12  
13 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 88.32 ทอง 12  
14 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 87.98 ทอง 14  
15 โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 87.32 ทอง 15  
16 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 87.31 ทอง 16  
17 โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 82.98 ทอง 17  
18 โรงเรียนราชวินิต สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 80.64 ทอง 18  
19 โรงเรียนมักกะสันพิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) - -  
20 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) - -  
21 โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน