ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1
ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

กลุ่ม : กรุงเทพมหานคร 1 โซนที่ 1
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 90.7 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 82 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดราชบพิธ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 82 ทอง 4  
6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 82 ทอง 4  
7 โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 81 ทอง 7  
8 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 81 ทอง 7  
9 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 80.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนราชวินิต สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 80 ทอง 10  
12 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนทวีธาภิเศก สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) - -  
15 โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน