ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1
ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

กลุ่ม : กรุงเทพมหานคร 1 โซนที่ 2
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดราชโอรส สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 66 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 64 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 60 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 60 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 60 ทองแดง 6  
9 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 56 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนศึกษานารี สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 52 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 44 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนราชวินิต มัธยม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 38 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 36 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนปัญญาวรคุณ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 34 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 34 เข้าร่วม 14  
16 โรงเรียนโยธินบูรณะ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 32 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 30 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 28 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนวัดราชาธิวาส สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 26 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนวัดอินทาราม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 26 เข้าร่วม 19  
21 โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 24 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 24 เข้าร่วม 21  
23 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 22 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนวัดบวรนิเวศ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 22 เข้าร่วม 23  
25 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 20 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนทิวไผ่งาม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 18 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนมหรรณพาราม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 16 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 16 เข้าร่วม 27  
29 โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 10 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 10 เข้าร่วม 29  
31 โรงเรียนฐานปัญญา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) - -  
32 โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน