ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1
ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

กลุ่ม : กรุงเทพมหานคร 1 โซนที่ 2
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดราชโอรส สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนปัญญาวรคุณ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 75 เงิน 5  
7 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 75 เงิน 5  
8 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 75 เงิน 5  
9 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 65 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 65 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนมหรรณพาราม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 65 ทองแดง 9  
12 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 65 ทองแดง 9  
13 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 65 ทองแดง 9  
14 โรงเรียนศึกษานารี สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 65 ทองแดง 9  
15 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 65 ทองแดง 9  
16 โรงเรียนโยธินบูรณะ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 65 ทองแดง 9  
17 โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 65 ทองแดง 9  
18 โรงเรียนราชวินิต มัธยม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 50 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 50 เข้าร่วม 18  
20 โรงเรียนวัดอินทาราม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 50 เข้าร่วม 18  
21 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) - -  
22 โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน