ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1
ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

กลุ่ม : กรุงเทพมหานคร 1 โซนที่ 2
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบูรณะศึกษา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศึกษานารี สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนปัญญาวรคุณ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดอินทาราม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 63 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 61 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนมหรรณพาราม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 60 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 60 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 60 ทองแดง 11  
14 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน