สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม 199 ซอยรัชดาภิเษก 15 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 นางสาวเมธาวี เดชชัย 13.782086,100.572272 0877627042
2 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา ถนนเชิดวุฒากาศ แขวง ดอนเมือง เขต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 13.914786,100.592766
3 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 337 ถนนเชิดวุฒอากาศ แขวงสีกัน, กรุงเทพมหานคร 10210 นายปัญญา จันทวงษ์ 13.931195,100606023 0844313475
4 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 5/23 ซอย 69, 5/23 ลาดพร้าว แขวง สะพานสอง เขต วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 13.792187,100606388
5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 248/89 ถนน รามคำแหง แขวง หัวหมาก เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 13.755666,100.680681
6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 333 ถนนไทยรามัญ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพ 10510 13.890895,100.693943
7 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 115 ซอยอมรวิวัฒน์ นวมินทร์ แขวง คลองกุ่ม เขต บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 นางอ้อมเดือน ผ่องศรีนวล 13.829690,100.650546 0813611943
8 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 40 ซอย รามคำแหง 43/1 แขวง พลับพลา เขต วังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 13.768025,100.614891
9 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 333 ถนนนวมินทร์ แขวง คลองกุ่ม เขต บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240 13.814756,100.655046
10 โรงเรียนบางกะปิ 69 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 นางสาวนวพร ว่องวัจนะ 13.770490,100.654403 0816828863
11 โรงเรียนปทุมคงคา 920 ถนน สุขุมวิท แขวง พระโขนง เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 13.718997,100.581729
12 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย ถนน สุขุมวิท 62 สุขุมวิท แขวง บางจาก เขต พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 13.695325,100.591731
13 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 1325 ถนน สุขุมวิท แขวง พระโขนงเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 13.720521,100.585718
14 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 195 ซอย ลาดพร้าว 101 แขวง คลองจั่น เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ว่าที่ร้อยตรีศุกลพัชร์ ก้อนนาคพิพัชร์ 13.794509,100.626471 0898893432
15 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 22/18 ซอยชินเขต ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 นางแก้วใจ เหมือนอินทร์ 13.85827,100.554460 0814241905
16 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เลขที่ 171/3151 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์10220 ครูศิริพร พ่วงพิศ 13.913327,100.625405 0894583315
17 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม 540 ถนนลาดปลาเค้า แขวง จรเข้บัว เขต ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 นางสาวณัฐณรัณ คุ้มวงศ์ 13.846709,100.603768 081 934 5263
18 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต บ้าน1253 ตำบล : บางจาก อำเภอ : เขตพระโขนง จังหวัด : กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ : 10260 13.691114,100632807
19 โรงเรียนศรีพฤฒา 105/41 กรุงเทพกรีฑา แขวง สะพานสูง เขต สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250 นางสาวสุณัฐชา พิมสารี 13.742922,100.694749 0909208483
20 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ถนน สุคนธสวัสดิ์ แขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 13.825409,100617673
21 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 43 ถนน สีหบุรานุกิจ แขวง มีนบุรี เขต มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 13.814119,100.733310
22 โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ 186 ุถนนสุขุมวิท 22 แขวงคลองเตย เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ครูสิริกาญจน์ ระฆังทอง 13.727593,100.564941 0872979529
23 โรงเรียนสารวิทยา 2398/96 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 นางสาวลดาวัลย์ กันธมาลา 13.851679,100.582895 0833212145
24 โรงเรียนสิริรัตนาธร 47 ซ.อุดมสุข30 ถ. อุดมสุข แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 นางจุรีย์ ถมยา 13.676207,100.624002 0813839977
25 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 54 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 นางสาวพัชรพร พิมลภัทรกุล 13.776024,100.556251 0814056185
26 โรงเรียนหอวัง 16/9, Phaholyothin Road, Ladyao, Khet Chatuchak, Bangkok, 10900, แขวง จตุจักร เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 13.817906,100.561936
27 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ถนนพัฒนาการ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 13.729438,100.646943
28 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ เลข ที่ 199 แขวง คลองสามประเวศ เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 13.777972,100.764328
29 โรงเรียนเทพลีลา เลขที่ 281 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10240 13.758222,100.615636
30 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ร่มเกล้า 23 แขวง คลองสามประเวศ เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 13.745788,100.757577
31 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 313 ถนน รามอินทรา แขวง มีนบุรี เขต มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 นางสาววิรวรรณ หิรัญพานิช 13.813442,100.714156 0988300974

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายสมชาย จิราพิพัฒนชัย โทรศัพท์ 092 404 1973
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]