งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ณ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนในสังกัด สพม.2
ระหว่าง วันที่ 13 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 15 พ.ย. 2560 07.30-15.00
-
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) หอประชุมอาคารบดินทรพิพัฒน์ ชั้น 3 15 พ.ย. 2560 07.30-15.00
-
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ หอประชุมประศาสน์ ชั้น อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง หอประชุมชำนิประศาสน์ 13 พ.ย. 2560 8.30-16.30 กรุณาส่งเล่มรายงานโครงงานประเภททดลองจำนวน 5 เล่ม ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 และห้ามเปลี่ยนแปลงรายละเอียดภายในเล่มรายงานโครงงานหลังจากส่งแล้ว สถานที่ส่ง : โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 333 ถนนนวมินทร์ นวมินทร์ 72 คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ หอประชุมชำนิประสาสน์ ชั้น 3 ห้อง หอประชุม 13 พ.ย. 2560 08.30-16.30 กรุณาส่งเล่มรายงานโครงงานประเภททดลองจำนวน 5 เล่ม ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 และห้ามเปลี่ยนแปลงรายละเอียดภายในเล่มรายงานโครงงานหลังจากส่งแล้ว สถานที่ส่ง : โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 333 ถนนนวมินทร์ นวมินทร์ 72 คลองกุ่ม บึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมคงคา หอประชุม โรงเรียนปทุมคงคา ชั้น 2 16 พ.ย. 2560 09.00-16.00 ส่งเล่มโครงงานภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมคงคา หอประชุม โรงเรียนปทุมคงคา ชั้น ชั้น 2 16 พ.ย. 2560 08.30-16.30 ส่งรูปเล่มโครงงาน ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ส่งที่ โรงเรียนปทุมคงคา 920 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนหอวัง หอประชุมโรงเรียนหอวัง 14 พ.ย. 2560 8.30-16.30 กําหนดการแข่งขันการแสดงทางวทยาศาสตร์ และเกณฑ์การให้คะแนน Copy address นี้แล้วไปเปิดหน้าต่างใหม่ https://drive.google.com/file/d/0B1IwNCY0ghBHb3VKaUFET3Jsb1E/view?usp=sharing
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนหอวัง หอประชุมโรงเรียนหอวัง 15 พ.ย. 2560 08.30-16.30 กําหนดการแข่งขันการแสดงทางวทยาศาสตร์ และเกณฑ์การให้คะแนน Copy address นี้แล้วไปเปิดหน้าต่างใหม่ https://drive.google.com/file/d/0B1IwNCY0ghBHb3VKaUFET3Jsb1E/view?usp=sharing
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมคงคา หอประชุมโรงเรียนปทุมคงคา ชั้น หอประชุมโรงเรียนปทุมคงคา 15 พ.ย. 2560 8.00-16.30
-
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมคงคา หอประชุมโรงเรียนปทุมคงคา ชั้น หอประชุมโรงเรียนปทุมคงคา 15 พ.ย. 2560 08.00-16.30
-
11 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หอประชุม 100 ปี สมเด็จย่า 16 พ.ย. 2560 07.00-16.30 ลงทะเบียนที่หอประชุม 100 ปี สมเด็จย่า ชั้น 3
12 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ลานรวมใจ 16 พ.ย. 2560 07.00-16.30 ลงทะเบียนที่หอประชุม 100 ปี สมเด็จย่า ชั้น 3
13 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ อาคาร 3 (อาคาร 7 ชั้น) ชั้น 3 ห้อง โสตทัศนศึกษา (แข่งขันบิน ณ สนามบินเกษตรนวมินทร์) 13 พ.ย. 2560
ลำดับที่ 1 - 6
08.00-16.00 แข่งขันบิน ณ สนามบินเกษตรนวมินทร์


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายสมชาย จิราพิพัฒนชัย โทรศัพท์ 092 404 1973
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]