งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ณ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนในสังกัด สพม.2
ระหว่าง วันที่ 13 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 16 พ.ย. 2560 9.00-12.00 ลงทะเบียน 6.30-8.30 ส่งเอกสารตามเกณฑ์ข้อที่ 3.1 ณ จุดลงทะเบียน 3 ชุด
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 16 พ.ย. 2560 13.00-16.30 ลงทะเบียน 6.30-8.30 ส่งเอกสารตามเกณฑ์ข้อที่ 3.1 ณ จุดลงทะเบียน 3 ชุด
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย หอประชุมโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 16 พ.ย. 2560 09.00-12.00 ลงทะเเบียน 07.00 - 08.30
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย หอประชุมโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 16 พ.ย. 2560 13.00-16.00 ลงทะเบียน 07.00 - 08.30
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า หอประชุมอเนกประสงค์ 14 พ.ย. 2560 09.00-16.30 รายละเอียดทางโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้าจะเชิญโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ประชุมล่วงหน้าวันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น พร้อมจับฉลากลำดับทีมที่นำเสนอล่วงหน้า
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า หอประชุมอเนกประสงค์ 14 พ.ย. 2560 09.00-16.30 รายละเอียดทางโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้าจะเชิญโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ประชุมล่วงหน้าวันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น พร้อมจับฉลากลำดับทีมที่นำเสนอล่วงหน้า
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย โดมสนามบาส โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 14 พ.ย. 2560 08.30 - 16.30 ลงทะเบียนพร้อมส่งเนื้อเรื่อง ระหว่างเวลา 07.30 - 08.30 น. เริ่มแข่งขันเวลา 09.00 น.
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ หอประชุม 14 พ.ย. 2560 9.00-16.00 ทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม รายงานตัวนักแสดง ส่งบทละคร เวลา 7.00-8.30 น.
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร1) ชั้น 5 ห้อง ลงทะเบียนหอประชุม(แข่งขัน1303) 15 พ.ย. 2560 09.00 - 15.30 สถานที่และเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม (ลงทะเบียน 8.00-9.00น.)
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร1) ชั้น 5 ห้อง หอประชุม 15 พ.ย. 2560 09.00 - 15.30 สถานที่และเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม (ลงทะเบียน 8.00-9.00น.)
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง ห้อง122-123 15 พ.ย. 2560 08.30-16.30 ลงทะเบียนเวลา07.00-8.00
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมฉัฏฏีวัสส์ธาตุทอง 15 พ.ย. 2560 08.30-16.30 ลงทะเบียนเวลา07.00-8.00
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง อาคาร 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 17 พ.ย. 2560 08.30 - 16.30 ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ - ๐๘.๓๐


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายสมชาย จิราพิพัฒนชัย โทรศัพท์ 092 404 1973
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]