งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ณ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนในสังกัด สพม.2
ระหว่าง วันที่ 13 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 693 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อาคาร10 ห้อง 1024 14 พ.ย. 2560 09.30 เป็นต้นไป ลงทะเบียน07.30 ถึง08.30 น. หน้าห้องแนะแนวชั้นล่าง พิธีเปิด 08.30 ถึง 09.00 น. เริ่มการแข่งขัน 09.30 น.
2 694 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อาคาร5 ห้อง ห้องโสตฯ 14 พ.ย. 2560 09.30 เป็นต้นไป ลงทะเบียน07.30 ถึง08.30 น. หน้าห้องแนะแนวชั้นล่าง พิธีเปิด 08.30 ถึง 09.00 น. เริ่มการแข่งขัน 09.30 น.
3 697 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หอประชุม ๑๐๐ ปี สมเด็จย่าฯ ชั้น ๓ ชั้น 3 ห้อง หอประชุม ๑๐๐ ปี สมเด็จย่าฯ 13 พ.ย. 2560
13 พ.ย. 2560
10.00-15.00 *กรุณาเตรียมเอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันแข่งขันให้พร้อม ๐๗.๔๕ - ๐๘.๔๕น. **ประกาศเพิ่มเติม**ค่าลงทะเบียนครูท่านละ 100 บาท นักเรียนคนละ 50 บาท
4 698 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า หอประชุม ๑๐๐ ปี สมเด็จย่าฯ ชั้น ชั้น ๓ ห้อง ห้องมินิเธียร์เตอร์, หอประชุม ๑๐๐ ปี สมเด็จย่าฯ 13 พ.ย. 2560 *กรุณาเตรียมเอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันแข่งขันให้พร้อม ลงทะเบียนเวลา ๐๗.๔๕-๐๘.๔๕ น. **ประกาศเพิ่มเติม**ค่าลงทะเบียนสำหรับครูคนละ100บาทค่าลงทะเบียนสำหรับนักเรียนคนละ50บาท
5 699 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 17 พ.ย. 2560 09.30 เป็นต้นไป ลงทะเบียน07.30 ถึง08.30 น. หอประชุมจามจุรี พิธีเปิด 08.30 ถึง 09.00 น. เริ่มการแข่งขัน 09.30 น.
6 700 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง หอประชุมจามจุรี 17 พ.ย. 2560 09.30 เป็นต้นไป ลงทะเบียน07.30 ถึง08.30 น. หอประชุมจามจุรี พิธีเปิด 08.30 ถึง 09.00 น. เริ่มการแข่งขัน 09.30 น.
7 701 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนสิริรัตนาธร หอประชุมโรงเรียนสิริรัตนาธร ชั้น 3 ห้อง หอประชุมโรงเรียนสิริรัตนาธร 15 พ.ย. 2560 09.30 เป็นต้นไป ลงทะเบียน 08.00 ถึง 09.00 เริ่มการแข่งขัน 09.30
8 702 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนสิริรัตนาธร ห้องโสติทัศนศึกษา ชั้น 2 ห้อง โสตทัศนศึกษา 15 พ.ย. 2560 09.30 เป็นต้นไป ลงทะเบียน 08.00 ถึง 09.00 เริ่มการแข่งขัน 09.30
9 703 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนบางกะปิ อาคาร 4 ชั้น ชั้น 1 ห้อง 416 17 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป *กรุณาเตรียมเอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันแข่งขัน และอุปกรณ์ในการแข่งขันให้พร้อม
10 704 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนบางกะปิ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 17 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป *กรุณาเตรียมเอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันแข่งขัน และอุปกรณ์ในการแข่งขันให้พร้อม
11 705 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า นวม ชั้น 2 ห้อง 325 14 พ.ย. 2560
-
12 706 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ห้อง นวม ชั้น 2 ห้อง 325 14 พ.ย. 2560
-
13 707 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี อาคาร1 ชั้น 3 ห้อง 134 14 พ.ย. 2560 09.15 เป็นต้นไป ลงทะเบียน07.30 ถึง08.30 น. หอประชุมโรงเรียน พิธีเปิด 08.30 ถึง 09.00 น. เริ่มการแข่งขัน 09.15 น.
14 708 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134 14 พ.ย. 2560
ลำดับที่ 1 - 25
09.15 เป็นต้นไป ลงทะเบียน07.30 ถึง08.30 น. หอประชุมโรงเรียน พิธีเปิด 08.30 ถึง 09.00 น. เริ่มการแข่งขัน 09.15 น.
15 709 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนสารวิทยา หอประชุมรัชมงคล 15 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียนเวลา 09.00 น.ถึง09.30 น. พิธีเปิดการแข่งขัน 09.30 ถึง 10.00 น. เริ่มแข่งขัน 10.00 น.
16 710 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนบางกะปิ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมโสน 2 17 พ.ย. 2560 09.00-12.00 *กรุณาเตรียมเอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันแข่งขัน และอุปกรณ์ในการแข่งขันให้พร้อม
17 711 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ห้องสมุด 14 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
18 712 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนสารวิทยา หอประชุมรัชมงคล 15 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียนเวลา 09.00 น.ถึง09.30 น. พิธีเปิดการแข่งขัน 09.30 ถึง 10.00 น. เริ่มแข่งขัน 10.00 น.
19 713 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนบางกะปิ อาคาร 3 ชั้น ชั้น 4 ห้อง 341 ห้องศูนย์ภาษาญี่ปุ่น (เก็บตัวห้อง 331) 17 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป *กรุณาเตรียมเอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันแข่งขันให้พร้อม
20 714 การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า หอประชุมอเนกประสงค์ 14 พ.ย. 2560 11.00-11.30
-
21 715 การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง โสตทัศนศึกษา 14 พ.ย. 2560
ลำดับที่ 1 - 17
13.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน07.30 ถึง08.30 น. หอประชุมโรงเรียน พิธีเปิด 08.30 ถึง 09.00 น. เริ่มการแข่งขัน 09.15 น.
22 716 การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนสารวิทยา หอประชุมรัชมงคล 15 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียนเวลา 09.00 น.ถึง09.30 น. พิธีเปิดการแข่งขัน 09.30 ถึง 10.00 น. เริ่มแข่งขัน 10.00 น.
23 717 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนบางกะปิ อาคาร 3 ชั้น ชั้น 1 ห้อง 312 (เก็บตัวห้อง 316) 17 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป *กรุณาเตรียมเอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันแข่งขัน และอุปกรณ์ในการแข่งขันให้พร้อม
24 718 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า นวม ห้อง 3ดี ชั้น 2 ห้อง 321 14 พ.ย. 2560
-
25 719 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง โสตทัศนศึกษา 14 พ.ย. 2560
ลำดับที่ 1 - 13
9.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียน07.30 ถึง08.30 น. หอประชุมโรงเรียน พิธีเปิด 08.30 ถึง 09.00 น. เริ่มการแข่งขัน 9.00น.
26 720 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 โรงเรียนสารวิทยา หอประชุมรัชมงคล 15 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป ลงทะเบียนเวลา 09.00 น.ถึง09.30 น. พิธีเปิดการแข่งขัน 09.30 ถึง 10.00 น. เริ่มแข่งขัน 10.00 น.
27 721 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ หอประชุมเพชรรัตนเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 16 พ.ย. 2560 7.30-16.00 7.30-8.30 น. ลงทะเบียนและจับฉลากลำดับหมายเลขในการแข่งขัน(รอบคัดเลือก) 13.00 เริ่มการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ และชิงชนะเลิศ
28 722 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ หอประชุมเพชรรัตนเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 16 พ.ย. 2560 07.30-16.00 7.30-8.30 น. ลงทะเบียนและจับฉลากลำดับหมายเลขในการแข่งขัน 9.15 น.เริ่มการแข่งขันตามประเภทการแข่งขัน (รอบคัดเลือก) 13.00 น. เป็นต้นไป การแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ และ ชิงชนะเลิศ


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายสมชาย จิราพิพัฒนชัย โทรศัพท์ 092 404 1973
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]