แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) [กลุ่ม สพม.กรุงเทพมหานคร 3]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 146 80 55.56% 31 21.53% 18 12.5% 15 10.42% 144
2 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 118 79 66.95% 23 19.49% 12 10.17% 4 3.39% 118
3 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 121 69 58.97% 36 30.77% 4 3.42% 8 6.84% 117
4 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 109 66 61.68% 22 20.56% 12 11.21% 7 6.54% 107
5 โรงเรียนหอวัง 92 64 69.57% 17 18.48% 10 10.87% 1 1.09% 92
6 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 139 58 43.94% 37 28.03% 26 19.7% 11 8.33% 132
7 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 119 58 48.74% 28 23.53% 23 19.33% 10 8.4% 119
8 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 138 50 37.59% 45 33.83% 26 19.55% 12 9.02% 133
9 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 110 46 42.2% 38 34.86% 15 13.76% 10 9.17% 109
10 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 105 45 42.86% 29 27.62% 19 18.1% 12 11.43% 105
11 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 90 45 50% 26 28.89% 7 7.78% 12 13.33% 90
12 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 93 45 50% 22 24.44% 11 12.22% 12 13.33% 90
13 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 115 44 41.9% 30 28.57% 17 16.19% 14 13.33% 105
14 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 87 44 55% 21 26.25% 10 12.5% 5 6.25% 80
15 โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 96 42 46.67% 23 25.56% 13 14.44% 12 13.33% 90
16 โรงเรียนเทพลีลา 125 40 32.79% 37 30.33% 29 23.77% 16 13.11% 122
17 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 92 39 42.39% 30 32.61% 7 7.61% 16 17.39% 92
18 โรงเรียนสิริรัตนาธร 91 39 43.82% 26 29.21% 16 17.98% 8 8.99% 89
19 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 89 38 42.7% 27 30.34% 12 13.48% 12 13.48% 89
20 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 84 36 43.9% 22 26.83% 16 19.51% 8 9.76% 82
21 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 90 36 40.91% 22 25% 12 13.64% 18 20.45% 88
22 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 74 36 50.7% 16 22.54% 10 14.08% 9 12.68% 71
23 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 92 35 38.89% 28 31.11% 18 20% 9 10% 90
24 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 82 33 40.74% 23 28.4% 13 16.05% 12 14.81% 81
25 โรงเรียนสารวิทยา 84 33 40.74% 21 25.93% 14 17.28% 13 16.05% 81
26 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 87 33 38.82% 20 23.53% 21 24.71% 11 12.94% 85
27 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 98 32 34.04% 26 27.66% 17 18.09% 19 20.21% 94
28 โรงเรียนบางกะปิ 92 30 34.88% 33 38.37% 14 16.28% 9 10.47% 86
29 โรงเรียนพรตพิทยพยัต 91 30 34.88% 28 32.56% 15 17.44% 13 15.12% 86
30 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 79 30 41.1% 21 28.77% 11 15.07% 11 15.07% 73
31 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 93 29 34.94% 25 30.12% 15 18.07% 14 16.87% 83
32 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 78 28 40% 17 24.29% 13 18.57% 12 17.14% 70
33 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม 89 26 29.55% 19 21.59% 19 21.59% 24 27.27% 88
34 โรงเรียนนนทรีวิทยา 102 24 24.74% 28 28.87% 16 16.49% 29 29.9% 97
35 โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 77 24 32.43% 23 31.08% 14 18.92% 13 17.57% 74
36 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 64 24 40.68% 16 27.12% 11 18.64% 8 13.56% 59
37 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 76 22 29.73% 23 31.08% 18 24.32% 11 14.86% 74
38 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 68 21 35% 13 21.67% 8 13.33% 18 30% 60
39 โรงเรียนราชดำริ 84 20 25.97% 26 33.77% 15 19.48% 16 20.78% 77
40 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา 58 20 38.46% 11 21.15% 13 25% 8 15.38% 52
41 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 91 19 21.35% 25 28.09% 23 25.84% 22 24.72% 89
42 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 68 19 28.79% 22 33.33% 10 15.15% 15 22.73% 66
43 โรงเรียนศรีพฤฒา 83 19 23.75% 17 21.25% 16 20% 28 35% 80
44 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ 94 18 19.35% 30 32.26% 25 26.88% 20 21.51% 93
45 โรงเรียนปทุมคงคา 79 18 26.09% 15 21.74% 13 18.84% 23 33.33% 69
46 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย2 62 15 27.27% 19 34.55% 10 18.18% 11 20% 55
47 โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 64 13 21.67% 17 28.33% 7 11.67% 23 38.33% 60
48 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) 15 13 86.67% 2 13.33% 0 0% 0 0% 15
49 โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม 54 11 22.92% 16 33.33% 7 14.58% 14 29.17% 48
50 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ 41 10 28.57% 12 34.29% 5 14.29% 8 22.86% 35
51 โรงเรียนอัสสัมชัญ 27 10 40% 8 32% 4 16% 3 12% 25
52 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา 63 8 14.29% 20 35.71% 16 28.57% 12 21.43% 56
53 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ 49 8 17.02% 16 34.04% 9 19.15% 14 29.79% 47
54 โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ 41 7 17.5% 14 35% 9 22.5% 10 25% 40
55 โรงเรียนลาซาล 28 7 26.92% 8 30.77% 7 26.92% 4 15.38% 26
56 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายมัธยม) 15 7 46.67% 3 20% 4 26.67% 1 6.67% 15
57 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 51 7 43.75% 3 18.75% 0 0% 6 37.5% 16
58 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 45 6 15.38% 12 30.77% 7 17.95% 14 35.9% 39
59 โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา 33 6 19.35% 11 35.48% 7 22.58% 7 22.58% 31
60 โรงเรียนอรรถวิทย์ 25 6 26.09% 9 39.13% 3 13.04% 5 21.74% 23
61 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 21 6 28.57% 6 28.57% 4 19.05% 5 23.81% 21
62 โรงเรียนวาสุเทวี 20 6 31.58% 4 21.05% 5 26.32% 4 21.05% 19
63 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 17 6 35.29% 4 23.53% 2 11.76% 5 29.41% 17
64 โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ 40 5 13.89% 14 38.89% 7 19.44% 10 27.78% 36
65 โรงเรียนอุดมศึกษา 31 4 14.29% 13 46.43% 5 17.86% 6 21.43% 28
66 โรงเรียนไทยคริสเตียน 36 4 11.43% 12 34.29% 8 22.86% 11 31.43% 35
67 โรงเรียนโสมาภาพัฒนา 20 4 22.22% 9 50% 4 22.22% 1 5.56% 18
68 โรงเรียนพุทธจักรวิทยา 25 4 16.67% 7 29.17% 3 12.5% 10 41.67% 24
69 โรงเรียนสาธิตพัฒนา 17 4 30.77% 3 23.08% 4 30.77% 2 15.38% 13
70 โรงเรียนเซนต์เทเรซา 8 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
71 โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา 13 3 25% 2 16.67% 3 25% 4 33.33% 12
72 โรงเรียนอรรถญาสาธิต 11 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 7
73 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 8 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 3 37.5% 8
74 โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
75 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 6 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
76 โรงเรียนศุภกรณ์วิทยา 26 2 8% 11 44% 3 12% 9 36% 25
77 โรงเรียนพระแม่มารีสาทร 23 2 8.7% 6 26.09% 4 17.39% 11 47.83% 23
78 โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ 19 2 11.11% 4 22.22% 2 11.11% 10 55.56% 18
79 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 7 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 3 42.86% 7
80 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
81 โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม 11 1 11.11% 2 22.22% 3 33.33% 3 33.33% 9
82 โรงเรียนนิพัทธ์วิทยา 5 1 20% 1 20% 0 0% 3 60% 5
83 โรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม 16 1 7.69% 0 0% 5 38.46% 7 53.85% 13
84 โรงเรียนโกศลภัทรวิทย์ 5 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
85 โรงเรียนนีรชาศึกษาและนีรชาบริหารธุรกิจ 16 0 0% 2 14.29% 2 14.29% 10 71.43% 14
86 โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม 4 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
87 โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ 14 0 0% 1 16.67% 0 0% 5 83.33% 6
88 โรงเรียนสารสาสน์พิทยา 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
89 โรงเรียนวิชูทิศ 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
90 โรงเรียนเบญจมินทร์ 5 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
91 โรงเรียนอำนวยพิทยา 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายสมชาย จิราพิพัฒนชัย โทรศัพท์ 092 404 1973
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]