สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) [กลุ่ม สพม.กรุงเทพมหานคร 3]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วชิรธรรมสาธิต 80 31 18 15 129
2 สตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 79 23 12 4 114
3 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 69 36 4 8 109
4 สตรีศรีสุริโยทัย 66 22 12 7 100
5 หอวัง 64 17 10 1 91
6 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 58 37 26 11 121
7 ฤทธิยะวรรณาลัย 58 28 23 10 109
8 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 50 45 26 12 121
9 สุรศักดิ์มนตรี 46 38 15 10 99
10 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 45 29 19 12 93
11 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 45 26 7 12 78
12 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ 45 22 11 12 78
13 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 44 30 17 14 91
14 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 44 21 10 5 75
15 สายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 42 23 13 12 78
16 เทพลีลา 40 37 29 16 106
17 มัธยมวัดบึงทองหลาง 39 30 7 16 76
18 สิริรัตนาธร 39 26 16 8 81
19 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 38 27 12 12 77
20 ราชวินิตบางเขน 36 22 16 8 74
21 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 36 22 12 18 70
22 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 36 16 10 9 62
23 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 35 28 18 9 81
24 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 33 23 13 12 69
25 สารวิทยา 33 21 14 13 68
26 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 33 20 21 11 74
27 รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 32 26 17 19 75
28 บางกะปิ 30 33 14 9 77
29 พรตพิทยพยัต 30 28 15 13 73
30 สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 30 21 11 11 62
31 มัธยมวัดธาตุทอง 29 25 15 14 69
32 มัธยมวัดหนองจอก 28 17 13 12 58
33 ลาดปลาเค้าพิทยาคม 26 19 19 24 64
34 นนทรีวิทยา 24 28 16 29 68
35 สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 24 23 14 13 61
36 วัดสุทธิวราราม 24 16 11 8 51
37 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 22 23 18 11 63
38 ยานนาเวศวิทยาคม 21 13 8 18 42
39 ราชดำริ 20 26 15 16 61
40 ดอนเมืองจาตุรจินดา 20 11 13 8 44
41 รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 19 25 23 22 67
42 พระโขนงพิทยาลัย 19 22 10 15 51
43 ศรีพฤฒา 19 17 16 28 52
44 เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ 18 30 25 20 73
45 ปทุมคงคา 18 15 13 23 46
46 ฤทธิยะวรรณาลัย2 15 19 10 11 44
47 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 13 17 7 23 37
48 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) 13 2 0 0 15
49 กุนนทีรุทธารามวิทยาคม 11 16 7 14 34
50 พิบูลประชาสรรค์ 10 12 5 8 27
51 อัสสัมชัญ 10 8 4 3 22
52 อัสสัมชัญศึกษา 8 20 16 12 44
53 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ 8 16 9 14 33
54 จันทร์หุ่นบำเพ็ญ 7 14 9 10 30
55 ลาซาล 7 8 7 4 22
56 สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายมัธยม) 7 3 4 1 14
57 สารสาสน์เอกตรา 7 3 0 6 10
58 พิบูลอุปถัมภ์ 6 12 7 14 25
59 สรรพาวุธวิทยา 6 11 7 7 24
60 อรรถวิทย์ 6 9 3 5 18
61 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 6 6 4 5 16
62 วาสุเทวี 6 4 5 4 15
63 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 6 4 2 5 12
64 มัธยมบ้านบางกะปิ 5 14 7 10 26
65 อุดมศึกษา 4 13 5 6 22
66 ไทยคริสเตียน 4 12 8 11 24
67 โสมาภาพัฒนา 4 9 4 1 17
68 พุทธจักรวิทยา 4 7 3 10 14
69 สาธิตพัฒนา 4 3 4 2 11
70 เซนต์เทเรซา 4 3 1 0 8
71 ปราโมชวิทยารามอินทรา 3 2 3 4 8
72 อรรถญาสาธิต 3 2 0 2 5
73 วัฒนาวิทยาลัย 3 1 1 3 5
74 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ 3 1 0 0 4
75 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 3 0 1 1 4
76 ศุภกรณ์วิทยา 2 11 3 9 16
77 พระแม่มารีสาทร 2 6 4 11 12
78 มัธยมประชานิเวศน์ 2 4 2 10 8
79 ไผทอุดมศึกษา 2 2 0 3 4
80 อัสสัมชัญคอนแวนต์ 2 0 0 0 2
81 เจ้าพระยาวิทยาคม 1 2 3 3 6
82 นิพัทธ์วิทยา 1 1 0 3 2
83 อันวารุ้ลอิสลาม 1 0 5 7 6
84 โกศลภัทรวิทย์ 1 0 0 0 1
85 นีรชาศึกษาและนีรชาบริหารธุรกิจ 0 2 2 10 4
86 ผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม 0 1 1 2 2
87 แก่นทองอุปถัมภ์ 0 1 0 5 1
88 สารสาสน์พิทยา 0 0 1 1 1
89 วิชูทิศ 0 0 1 0 1
90 เบญจมินทร์ 0 0 0 2 0
91 อำนวยพิทยา 0 0 0 1 0
รวม 1,896 1,399 842 853 4,990