สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) [กลุ่ม สพม.กรุงเทพมหานคร 3]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วชิรธรรมสาธิต 76 31 18 15 125
2 สตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 75 23 12 4 110
3 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 69 36 4 8 109
4 สตรีศรีสุริโยทัย 66 22 12 7 100
5 หอวัง 64 17 10 1 91
6 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 58 37 26 11 121
7 ฤทธิยะวรรณาลัย 58 28 23 10 109
8 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 50 45 26 12 121
9 สุรศักดิ์มนตรี 46 38 15 10 99
10 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 45 29 19 12 93
11 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 45 26 7 12 78
12 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 44 30 17 14 91
13 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ 44 22 11 12 77
14 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 43 21 10 5 74
15 สายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 40 23 13 12 76
16 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 38 27 12 12 77
17 มัธยมวัดบึงทองหลาง 37 30 7 16 74
18 สิริรัตนาธร 36 26 16 8 78
19 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 36 22 12 18 70
20 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 36 16 10 9 62
21 เทพลีลา 35 37 29 16 101
22 ราชวินิตบางเขน 35 22 16 8 73
23 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 33 23 13 12 69
24 สารวิทยา 33 21 14 13 68
25 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 33 20 21 11 74
26 บางกะปิ 30 33 14 9 77
27 พรตพิทยพยัต 30 28 15 13 73
28 สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 30 21 11 11 62
29 มัธยมวัดธาตุทอง 29 25 15 14 69
30 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 27 28 18 9 73
31 มัธยมวัดหนองจอก 26 17 13 12 56
32 นนทรีวิทยา 24 28 16 29 68
33 รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 24 25 17 19 66
34 สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 24 23 14 13 61
35 ลาดปลาเค้าพิทยาคม 24 19 19 24 62
36 วัดสุทธิวราราม 24 16 11 8 51
37 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 22 23 18 11 63
38 ดอนเมืองจาตุรจินดา 20 11 13 8 44
39 รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 19 25 23 22 67
40 พระโขนงพิทยาลัย 19 22 10 15 51
41 ศรีพฤฒา 19 17 16 28 52
42 เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ 18 30 25 20 73
43 ราชดำริ 18 25 15 16 58
44 ฤทธิยะวรรณาลัย2 15 19 10 11 44
45 ยานนาเวศวิทยาคม 15 13 8 18 36
46 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) 13 2 0 0 15
47 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 12 16 7 23 35
48 ปทุมคงคา 12 15 13 23 40
49 กุนนทีรุทธารามวิทยาคม 11 16 7 14 34
50 อัสสัมชัญ 10 8 4 3 22
51 อัสสัมชัญศึกษา 8 20 16 12 44
52 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ 8 16 9 14 33
53 จันทร์หุ่นบำเพ็ญ 7 14 9 10 30
54 ลาซาล 7 8 7 4 22
55 สารสาสน์เอกตรา 7 3 0 6 10
56 พิบูลอุปถัมภ์ 6 12 7 14 25
57 สรรพาวุธวิทยา 6 11 7 7 24
58 พิบูลประชาสรรค์ 6 11 5 8 22
59 อรรถวิทย์ 6 9 3 5 18
60 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 6 6 4 5 16
61 วาสุเทวี 6 4 5 4 15
62 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 6 4 2 5 12
63 สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายมัธยม) 6 3 4 1 13
64 มัธยมบ้านบางกะปิ 5 14 7 10 26
65 อุดมศึกษา 4 13 5 6 22
66 ไทยคริสเตียน 4 12 8 11 24
67 โสมาภาพัฒนา 4 9 4 1 17
68 พุทธจักรวิทยา 4 7 3 10 14
69 สาธิตพัฒนา 4 3 4 2 11
70 เซนต์เทเรซา 4 3 1 0 8
71 ปราโมชวิทยารามอินทรา 3 2 3 4 8
72 อรรถญาสาธิต 3 2 0 2 5
73 วัฒนาวิทยาลัย 3 1 1 3 5
74 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ 3 1 0 0 4
75 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 3 0 1 1 4
76 ศุภกรณ์วิทยา 2 11 3 9 16
77 พระแม่มารีสาทร 2 6 4 11 12
78 มัธยมประชานิเวศน์ 2 4 2 10 8
79 ไผทอุดมศึกษา 2 2 0 3 4
80 อัสสัมชัญคอนแวนต์ 2 0 0 0 2
81 เจ้าพระยาวิทยาคม 1 2 3 3 6
82 นิพัทธ์วิทยา 1 1 0 3 2
83 อันวารุ้ลอิสลาม 1 0 5 7 6
84 โกศลภัทรวิทย์ 1 0 0 0 1
85 นีรชาศึกษาและนีรชาบริหารธุรกิจ 0 2 2 10 4
86 ผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม 0 1 1 2 2
87 แก่นทองอุปถัมภ์ 0 1 0 5 1
88 สารสาสน์พิทยา 0 0 1 1 1
89 วิชูทิศ 0 0 1 0 1
90 เบญจมินทร์ 0 0 0 2 0
91 อำนวยพิทยา 0 0 0 1 0
รวม 1,833 1,395 842 853 4,923