สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) [กลุ่ม สพม.กรุงเทพมหานคร 3]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 สตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 25 22 14 61
2 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 25 18 16 59
3 หอวัง 23 17 10 50
4 สตรีศรีสุริโยทัย 21 16 7 44
5 วชิรธรรมสาธิต 15 21 20 56
6 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 14 20 10 44
7 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 14 11 14 39
8 เทพลีลา 14 6 8 28
9 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 14 3 6 23
10 ฤทธิยะวรรณาลัย 12 13 17 42
11 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 12 8 13 33
12 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 11 13 3 27
13 มัธยมวัดบึงทองหลาง 10 8 6 24
14 สารวิทยา 10 5 5 20
15 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) 10 1 0 11
16 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 9 13 6 28
17 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 9 10 6 25
18 สายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 9 9 8 26
19 มัธยมวัดหนองจอก 9 6 5 20
20 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 8 14 15 37
21 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ 8 11 11 30
22 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 8 11 5 24
23 สุรศักดิ์มนตรี 8 7 14 29
24 รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 8 6 11 25
25 ศรีพฤฒา 8 5 0 13
26 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 7 10 4 21
27 พรตพิทยพยัต 7 8 6 21
28 สิริรัตนาธร 7 8 3 18
29 สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 6 9 4 19
30 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 6 7 5 18
31 วัดสุทธิวราราม 6 7 2 15
32 ราชวินิตบางเขน 6 6 11 23
33 สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 6 3 2 11
34 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 5 8 7 20
35 นนทรีวิทยา 5 7 6 18
36 ลาดปลาเค้าพิทยาคม 5 6 1 12
37 มัธยมวัดธาตุทอง 5 4 6 15
38 ปทุมคงคา 5 0 4 9
39 ราชดำริ 4 6 4 14
40 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 4 5 5 14
41 อัสสัมชัญ 4 1 2 7
42 ยานนาเวศวิทยาคม 3 6 2 11
43 รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 3 6 1 10
44 ฤทธิยะวรรณาลัย2 3 3 5 11
45 สารสาสน์เอกตรา 3 2 1 6
46 พิบูลประชาสรรค์ 3 1 2 6
47 บางกะปิ 2 5 7 14
48 พระโขนงพิทยาลัย 2 3 4 9
49 ดอนเมืองจาตุรจินดา 2 3 3 8
50 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 2 2 4 8
51 สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายมัธยม) 2 2 1 5
52 กุนนทีรุทธารามวิทยาคม 2 1 3 6
53 พุทธจักรวิทยา 2 1 0 3
54 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 2 1 0 3
55 เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ 1 6 4 11
56 พิบูลอุปถัมภ์ 1 2 3 6
57 อรรถวิทย์ 1 1 2 4
58 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 1 2 4
59 สรรพาวุธวิทยา 1 1 0 2
60 อัสสัมชัญคอนแวนต์ 1 0 1 2
61 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1 0 0 1
62 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ 1 0 0 1
63 ไผทอุดมศึกษา 1 0 0 1
64 ลาซาล 0 2 3 5
65 มัธยมบ้านบางกะปิ 0 2 1 3
66 โสมาภาพัฒนา 0 1 2 3
67 อรรถญาสาธิต 0 1 1 2
68 จันทร์หุ่นบำเพ็ญ 0 1 0 1
69 วาสุเทวี 0 1 0 1
70 ไทยคริสเตียน 0 1 0 1
71 วัฒนาวิทยาลัย 0 1 0 1
72 พระแม่มารีสาทร 0 1 0 1
73 เจ้าพระยาวิทยาคม 0 1 0 1
74 อุดมศึกษา 0 0 5 5
75 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ 0 0 4 4
76 สาธิตพัฒนา 0 0 1 1
77 นิพัทธ์วิทยา 0 0 1 1
78 อัสสัมชัญศึกษา 0 0 0 0
79 เซนต์เทเรซา 0 0 0 0
80 ปราโมชวิทยารามอินทรา 0 0 0 0
81 ศุภกรณ์วิทยา 0 0 0 0
82 มัธยมประชานิเวศน์ 0 0 0 0
83 อันวารุ้ลอิสลาม 0 0 0 0
84 โกศลภัทรวิทย์ 0 0 0 0
85 นีรชาศึกษาและนีรชาบริหารธุรกิจ 0 0 0 0
86 ผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม 0 0 0 0
87 แก่นทองอุปถัมภ์ 0 0 0 0
88 สารสาสน์พิทยา 0 0 0 0
89 วิชูทิศ 0 0 0 0
90 เบญจมินทร์ 0 0 0 0
91 อำนวยพิทยา 0 0 0 0
รวม 442 428 365 1,235

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายสมชาย จิราพิพัฒนชัย โทรศัพท์ 092 404 1973
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]