แจ้งประชาสัมพันธ์การประชุมการดำเนินงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกาา 2560
            ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  กำหนดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560  ในวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา  ทั้งนี้ โรงเรียนในเขตพื้นที่ที่ประสงค์จะเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมครั้งนี้ สามารถเข้าร่วมประชุมได้ตามวันเวลาดังกล่าว  (สำหรับ รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน สามารถใช้รหัสเดิมในการแข่งขันครั้งที่ 66 ได้ครับ)
วันจันทร์ ที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 15:40 น.