งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 682 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" หอประชุมโรงเรียน 8 ม.ค. 2561 08.30 - 21.00 08.30 น. รายงานตัว *** วันที่ 7 ม.ค. 61 ประชุมกติกา (ผู้ควบคุมทีม)
2 683 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" หอประชุมโรงเรียน 9 ม.ค. 2561 08.30 - 21.00 08.30 น. รายงานตัว *** วันที่ 8 ม.ค. 61 ประชุมกติกา (ผู้ควบคุมทีม)
3 684 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 - 426 8 ม.ค. 2561 08.30 - 21.00 08.30 น.รายงานตัว *** วันที่ 7 ม.ค. 61 ประชุมกติกา (ผู้ควบคุมทีม)
4 685 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 - 426 9 ม.ค. 2561 08.30 - 21.00 08.30 น. รายงานตัว *** วันที่ 8 ม.ค. 61 ประชุมกติกา (ผู้ควบคุมทีม)
5 163 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431 - 436 8 ม.ค. 2561 08.30 - 21.00 08.30 น.รายงานตัว *** วันที่ 7 ม.ค. 61 ประชุมกติกา (ผู้ควบคุมทีม)
6 166 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431 - 436 9 ม.ค. 2561 08.30 - 21.00 08.30 น. รายงานตัว *** วันที่ 8 ม.ค. 61 ประชุมกติกา (ผู้ควบคุมทีม)
7 627 การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 8 ม.ค. 2561 08.30 - 21.00 08.30 น.รายงานตัว *** วันที่ 7 ม.ค. 61 ประชุมกติกา (ผู้ควบคุมทีม)
8 628 การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 9 ม.ค. 2561 08.30 - 21.00 08.30 น. รายงานตัว *** วันที่ 8 ม.ค. 61 ประชุมกติกา (ผู้ควบคุมทีม)


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสาวไปรยา ไฝเจริญมงคล 0898915039,นายพงศ์ศิริ กองภูเขียว 0894228249,
นางสาวอัญชลี อินทร์เรือง 0847224447, นางสาวเฉลิมขวัญ เจริญยิ่ง 0988907780
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]