แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.นครปฐม 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 153 100 71.94% 25 17.99% 10 7.19% 4 2.88% 139
2 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 106 88 83.02% 14 13.21% 4 3.77% 0 0% 106
3 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 136 85 65.38% 31 23.85% 11 8.46% 3 2.31% 130
4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 115 77 73.33% 20 19.05% 7 6.67% 1 0.95% 105
5 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 85 46 56.79% 20 24.69% 8 9.88% 7 8.64% 81
6 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 98 40 47.62% 24 28.57% 16 19.05% 4 4.76% 84
7 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ 93 33 41.77% 27 34.18% 13 16.46% 6 7.59% 79
8 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 71 32 45.71% 21 30% 12 17.14% 5 7.14% 70
9 โรงเรียนนักบุญเปโตร 72 25 39.06% 24 37.5% 12 18.75% 3 4.69% 64
10 โรงเรียนสามพรานวิทยา 69 20 32.79% 16 26.23% 18 29.51% 7 11.48% 61
11 โรงเรียนบางเลนวิทยา 60 19 33.33% 19 33.33% 13 22.81% 6 10.53% 57
12 โรงเรียนเจี้ยนหัว 53 19 38% 8 16% 19 38% 4 8% 50
13 โรงเรียนสกลวิทยา 44 16 40% 14 35% 5 12.5% 5 12.5% 40
14 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม 48 16 38.1% 10 23.81% 10 23.81% 6 14.29% 42
15 โรงเรียนสถาพรวิทยา 48 15 34.09% 20 45.45% 7 15.91% 2 4.55% 44
16 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 28 14 56% 6 24% 3 12% 2 8% 25
17 โรงเรียนเพิ่มวิทยา 38 11 33.33% 12 36.36% 4 12.12% 6 18.18% 33
18 โรงเรียนบางหลวงวิทยา 41 10 25% 11 27.5% 11 27.5% 8 20% 40
19 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม 32 10 37.04% 3 11.11% 8 29.63% 6 22.22% 27
20 โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา 41 9 25% 9 25% 12 33.33% 6 16.67% 36
21 โรงเรียนแหลมบัววิทยา 18 5 29.41% 7 41.18% 4 23.53% 1 5.88% 17
22 โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ 9 5 62.5% 1 12.5% 2 25% 0 0% 8
23 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 20 3 18.75% 5 31.25% 8 50% 0 0% 16
24 โรงเรียนเบญญาพัฒน์ 37 2 8.7% 9 39.13% 8 34.78% 4 17.39% 23
25 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา 21 2 11.76% 5 29.41% 8 47.06% 2 11.76% 17
26 โรงเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]