สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 0 0 0
2 002 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 10 22 14
3 003 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 0 0 0
4 008 โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา 0 0 0
5 010 โรงเรียนบางหลวงวิทยา 0 0 0
6 009 โรงเรียนบางเลนวิทยา 0 0 0
7 012 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม 0 0 0
8 013 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา 0 0 0
9 015 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 2 4 4
10 018 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ 8 15 8
11 019 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 24 46 38
12 021 โรงเรียนสถาพรวิทยา 0 0 0
13 022 โรงเรียนสามพรานวิทยา 0 0 0
14 026 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาวิทยาลัย นครปฐม 0 0 0
15 014 โรงเรียนเพิ่มวิทยา 0 0 0
16 024 โรงเรียนแหลมบัววิทยา 0 0 0
17 006 โรงเรียนนักบุญเปโตร 0 0 0
18 007 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 102 262 149
19 016 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 0 0 0
20 017 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 5 15 5
21 020 โรงเรียนสกลวิทยา 41 94 51
22 023 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 0 0 0
23 025 โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ 0 0 0
24 004 โรงเรียนเจี้ยนหัว 0 0 0
25 005 โรงเรียนเทพนิมิตวัฒนา 0 0 0
26 011 โรงเรียนเบญญาพัฒน์ 0 0 0
รวม 192 458 269
727

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]