สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 28 47 35
2 002 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 115 256 161
3 003 โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 20 33 26
4 008 โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา 41 87 55
5 010 โรงเรียนบางหลวงวิทยา 41 81 48
6 009 โรงเรียนบางเลนวิทยา 60 132 78
7 012 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม 32 54 41
8 013 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา 21 32 31
9 015 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 85 189 120
10 018 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ 93 248 129
11 019 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 153 394 237
12 021 โรงเรียนสถาพรวิทยา 48 106 64
13 022 โรงเรียนสามพรานวิทยา 69 165 102
14 026 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม 48 107 69
15 014 โรงเรียนเพิ่มวิทยา 38 85 58
16 024 โรงเรียนแหลมบัววิทยา 18 41 28
17 006 โรงเรียนนักบุญเปโตร 72 182 96
18 007 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 106 280 158
19 016 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 71 177 94
20 017 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 98 217 121
21 020 โรงเรียนสกลวิทยา 44 120 58
22 023 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 136 425 214
23 025 โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ 9 23 12
24 004 โรงเรียนเจี้ยนหัว 53 132 66
25 005 โรงเรียนเทพนิมิตวัฒนา 0 0 0
26 011 โรงเรียนเบญญาพัฒน์ 37 75 54
27 027 โรงเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป์ 1 0 0
รวม 1537 3688 2155
5843

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]