สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนกระทุ่มแบน 442/30 ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 นางสาวธณิตชากร ปิตาระโพธิ์   034-471902 ต่อ 115
2 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์  
3 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ  
4 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1200 ถ.เอกชัย ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 นายอดิเทพ วรรณเรศ   034-411885
5 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์  
6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]