สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" 442/30 ต.ตลาดกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 นางสาวธณิตชากร ปิตาระโพธิ์   034-471902 ต่อ 115
2 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 71 ม.1 ต.หลักสาม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 74120 นายสมเกียรติ นาคสงวน 13.583276, 100.102606 034481468
3 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 919 ถ.นรสิงห์ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000   034411787
4 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1200 ถ.เอกชัย ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 นายอดิเทพ วรรณเรศ ,นายภัลลภ อินทมาตร์ ,นายทศพร เ   034-411885
5 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1/13 หมู่4 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร พรรณี อุดมโภชน์ (086-552-9238) 13.705888, 100.296319 02-420-2435
6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 35/5 ม.6 ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 นางสาววาสนา สกุลนิติโรจน์ 13.510304, 100.156452 0812561281

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]