แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.สมุทรสาคร 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 136 105 78.95% 17 12.78% 10 7.52% 1 0.75% 133
2 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 108 76 71.03% 23 21.5% 6 5.61% 2 1.87% 107
3 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 97 48 53.33% 25 27.78% 13 14.44% 4 4.44% 90
4 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 91 45 52.94% 17 20% 17 20% 6 7.06% 85
5 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 58 32 56.14% 12 21.05% 10 17.54% 3 5.26% 57
6 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 63 27 45% 14 23.33% 14 23.33% 5 8.33% 60
7 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 70 25 40.32% 20 32.26% 14 22.58% 3 4.84% 62
8 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 51 20 40% 16 32% 8 16% 6 12% 50
9 โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 52 18 36% 19 38% 9 18% 4 8% 50
10 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 47 15 39.47% 8 21.05% 11 28.95% 4 10.53% 38
11 โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) 49 13 26.53% 14 28.57% 15 30.61% 7 14.29% 49
12 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 15 13 92.86% 1 7.14% 0 0% 0 0% 14
13 โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา 42 12 30% 18 45% 6 15% 4 10% 40
14 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา 57 11 21.15% 19 36.54% 16 30.77% 6 11.54% 52
15 โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 33 11 36.67% 12 40% 4 13.33% 3 10% 30
16 โรงเรียนประชินนุสรณ์ 23 11 50% 5 22.73% 5 22.73% 1 4.55% 22
17 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบ้านแพ้ว 21 7 35% 5 25% 7 35% 1 5% 20
18 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม 18 6 35.29% 7 41.18% 2 11.76% 2 11.76% 17
19 โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ 24 6 33.33% 6 33.33% 4 22.22% 2 11.11% 18
20 โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา 32 5 16.67% 13 43.33% 5 16.67% 7 23.33% 30
21 โรงเรียนกุศลวิทยา 16 4 25% 3 18.75% 7 43.75% 2 12.5% 16
22 โรงเรียนอันนาลัย 16 3 27.27% 4 36.36% 2 18.18% 2 18.18% 11
23 โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]