กำหนดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต (สมุทรสาคร1)
>> ลงทะเบียนการแข่งขันและแก้ไขเปลี่ยนตัวทางเว็บไซต์        วันที่ 21 - 31 ตุลาคม 2560
>> กำหนดการแข่งขันของแต่ละศูนย์การจัดการแข่งขัน
      วันที่ 4 พ.ย. 60   สุขศึกษาและพลศึกษา  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมุทรสาคร
      วันที่ 8 พ.ย. 60   การงานอาชีพ   โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"
      วันที่ 10 พ.ย. 60  สังคมศึกษา     โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"
      วันที่ 11 พ.ย. 60  วิทย์  ศิลปะ  คอมพิวเตอร์  หุ่นยนต์  จีน  ญี่ปุ่น     โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
      วันที่ 13 พ.ย. 60  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
      วันที่ 14 พ.ย. 60  คณิตศาสตร์  โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์
      วันที่ 15 พ.ย. 60  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ   โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
>> ติดต่อสอบถามข้อมูลการแข่งขันตามศูนย์จัดการแข่งขัน
วันศุกร์ ที่ 06 ตุลาคม 2560 เวลา 20:07 น.