การแก้ไขเปลี่ยนตัว
ตัวอย่างเอกสารการแก้ไขเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
>> แก้ไขเปลี่ยนชื่อตัวนักเรียน / ครูผู้ฝึกสอน    ดาวน์โหลดเอกสาร
>> แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน / ครูผู้ฝึกสอน    ดาวน์โหลดเอกสาร
>> เพิ่มตัวครูผู้ฝึกสอน    ดาวน์โหลดเอกสาร
>> เอกสารการเปลี่ยนตัว DOC5    ดาวน์โหลดเอกสาร
วันเสาร์ ที่ 04 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11:13 น.