ข่าวประกาศจากศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สเปคคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน
ห้องคอมพิวเตอร์ 1  >> Windows 8 Pro  64 Bit  [core i7]
ห้องคอมพิวเตอร์ 2  >> Windows 8.1 Pro  64 Bit  [core i3]
ห้องคอมพิวเตอร์ 4  >> Windows 7 Pro  64 Bit  [core i7]
ห้องคอมพิวเตอร์ ICT  >> Windows 7 Pro  64 Bit  [core i5]

โปรแกรมที่จะใช้ให้ทางโรงเรียนจัดเตรียมลงแผ่นซีดีมาให้เรียบร้อย
::: รบกวนโรงเรียนที่จะใช้หูฟังในการแข่งขัน เตรียมมาในวันแข่งด้วยครับ :::
วันจันทร์ ที่ 06 พฤศจิกายน 2560 เวลา 21:22 น.