งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์
   ศูนย์จัดการแข่งขัน "ภาษาไทย"  
สถานที่ : โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมฯ
วันที่แข่งขัน : 14 พฤศจิกายน 2560
ผู้ประสานงาน : นางสาวทัศนีย์ ซัวเกษม
เบอร์โทรศัพท์ : 0818550250
 

   ศูนย์จัดการแข่งขัน "วิทยาศาสตร์" 
สถานที่ : โรงเรียนสมุทรปราการ
วันที่แข่งขัน : 25-26 พฤศจิกายน 2560
ผู้ประสานงาน : นางสาวณฐินี มีสุข
เบอร์โทรศัพท์ : 0891360139
 

   ศูนย์จัดการแข่งขัน "คณิตศาสตร์" 
สถานที่ : โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
วันที่แข่งขัน : วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560
ผู้ประสานงาน : นางสาวชุติมา ชำนิ
เบอร์โทรศัพท์ : 0944399393
 
   ศูนย์จัดการแข่งขัน "ภาษาต่างประเทศ" 
สถานที่ : โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
วันที่แข่งขัน : 10 พฤศจิกายน 2560
ผู้ประสานงาน : นายสถาพร แก้วสัมฤทธิ์
เบอร์โทรศัพท์ : 0909630839
 
   ศูนย์จัดการแข่งขัน "สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม"  
สถานที่ : โรงเรียนวัดทรงธรรม
วันที่แข่งขัน : 8 พฤศจิกายน 2560
ผู้ประสานงาน : นายกิตติพิชญ์ วรโชติสุพัฒภาคิน
เบอร์โทรศัพท์ : 0951183777
 

   ศูนย์จัดการแข่งขัน "สุขศึกษาและพลศึกษา" 
สถานที่ : โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ
วันที่แข่งขัน : 15 พฤศจิกายน 2560
ผู้ประสานงาน : นางจิตจา เผ่าสามมุข
เบอร์โทรศัพท์ : 0815523735
 

   ศูนย์จัดการแข่งขัน "การงานอาชีพ" 
สถานที่ : โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
วันที่แข่งขัน : 15 พฤศจิกายน 2560
ผู้ประสานงาน : นางสิริกร บุญทัน
เบอร์โทรศัพท์ : 0915289494
 

   ศูนย์จัดการแข่งขัน "คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์" 
สถานที่ : โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
วันที่แข่งขัน : 8-10 พฤศจิกายน 2560
ผู้ประสานงาน คอมพิวเตอร์ : นางสาวสมพร พุทธสถาพร โทร. 0959545486
ผู้ประสานงาน คอมพิวเตอร์ : นางสาวอุมาพร รักศรี โทร. 0863989921
ผู้ประสานงาน หุ่นยนต์ : นายทัตเทพ กู้ภูเขียว โทร. 0880779209
ผู้ประสานงาน
หุ่นยนต์นางดวงกมล เดชทวิสุทธิ์ โทร. 0896875244
 

   ศูนย์จัดการแข่งขัน "ศิลปะ"  
 นาฎศิลป์ 
สถานที่ : โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี
วันที่ : 11-12 พฤศจิกายน 2560
ผู้ประสานงาน : นายปราโมทย์ คชาสนีย์
เบอร์โทรศัพท์ : 0814433512

 
 ดนตรี  
สถานที่ : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สป.
วันที่ : 10-11 พฤศจิกายน 2560
ผู้ประสานงาน (ดนตรีไทย) : ครูหทัยรัตน์ บุญมา โทร. 0863393013
ผู้ประสานงาน (ดนตรีสากล) : ครูวัชรกร เผื่อนโชติ โทร. 0897699817
 
 ทัศนศิลป์ 
สถานที่ : โรงเรียนราชวินิต บางแก้ว
วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2560
ผู้ประสานงาน : นายรังสฤษฎิ์ บุญชลอ
เบอร์โทรศัพท์ : 0866041585

   ศูนย์จัดการแข่งขัน "กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน" 
สถานที่ : โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง
วันที่แข่งขัน : ยังไม่กำหนด
ผู้ประสานงาน : นายธนูชัย สืบทิม
เบอร์โทรศัพท์ : 0814494646
 
  ศูนย์การจัดการแข่งขัน สมุทรปราการ เขต 1
ศูนย์การจัดการแข่งขัน สมุทรปราการ เขต 1
 
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมฯ
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ : โรงเรียนสมุทรปราการ
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ : โรงเรียนวัดทรงธรรม
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ : โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สป.
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
          ทัศนศิลป์ : โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
          ดนตรี (ไทย-สากล) : โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สป.
           นาฎศิลป์ : โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี

7. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ : โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
          การงานอาชีพ : โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
          เทคโนโลยี : โรงเรียนเทพศิรินทร์ สป.

9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน : โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง 
          "ลูกเสือ" : โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 13.32 น.
วันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 11:41 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 41
จำนวนทีม 1,734
จำนวนนักเรียน 4,135
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,573
จำนวนกรรมการ 474
ครู+นักเรียน 6,708
ครู+นักเรียน+กรรมการ 7,182

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 43
เมื่อวาน 1,624
สัปดาห์นี้ 1,667
สัปดาห์ที่แล้ว 15,646
เดือนนี้ 26,860
เดือนที่แล้ว 24,088
ปีนี้ 55,436
ทั้งหมด 55,436