สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา  
2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑  
3 หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา(สนามกีฬากลาง)  
4 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา  
5 โรงเรียนประตูชัย  
6 โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์  
7 โรงเรียนวัดกลางคลองสะบัว  
8 โรงเรียนวัดตูม (สิริปุณยาประชาสรรค์)  
9 โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม(จียพันธ์บำรุง)  
10 โรงเรียนวัดพระญาติการาม  
11 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล  
12 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ID Line : kunchairuttikan
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]