งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28-31 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ชั้น 2 ห้อง ประชุม 30 ส.ค. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 07.30-08.30
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ชั้น 2 ห้อง ประชุม 30 ส.ค. 2560 13.00-16.00 รายงานตัว 11.30-12.30
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ห้อง อาเซียน 30 ส.ค. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 07.30-08.30
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ห้อง ประชุมใหญ่ 30 ส.ค. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 07.30-08.30
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ห้อง ประชุมใหญ่ 30 ส.ค. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 07.30-08.30
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ห้อง ประชุมใหญ่ 30 ส.ค. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 07.30-08.30
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ห้อง ประชุมใหญ่ 30 ส.ค. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 07.30-08.30
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 29 ส.ค. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 07.30-08.30
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 29 ส.ค. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 07.30-08.30
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ชั้น 2 ห้อง ประชุมใหญ่ 29 ส.ค. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 07.30-08.30
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ชั้น 2 ห้อง ประชุมใหญ่ 29 ส.ค. 2560 13.00-16.00 รายงานตัว 11.30-12.30
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ชั้น 2 ห้อง ประชุมเล็ก 29 ส.ค. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 07.30-08.30
13 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ห้อง ประชุมใหญ่ 30 ส.ค. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 07.30-08.30 โรงเรียนที่เข้าแข่งขันเตรียมวัสดุอุปกรณ์การแข่งขันมาเอง
14 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ตึกเหลือง ชั้น ล่าง ห้อง เรียน 30 ส.ค. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 07.30-08.30 โรงเรียนที่เข้าแข่งขันเตรียมวัสดุอุปกรณ์การแข่งขันมาเอง
15 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ตึกเหลือง ชั้น ล่าง ห้อง เรียน 29 ส.ค. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 07.30-08.30
16 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ตึกเหลือง ชั้น ล่าง ห้อง เรียน 29 ส.ค. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 07.30-08.30


ติดต่อผู้ดูแลระบบ ID Line : kunchairuttikan
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]