งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28-31 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนประตูชัย ตึกม่วง ชั้น 1 ห้อง เรียน ป.5/2 29 ส.ค. 2560 08.30-16.30
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนประตูชัย ตึกม่วง ชั้น 1 ห้อง เรียน ป.5/2 30 ส.ค. 2560 08.30-16.30
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย ตึกม่วง ชั้น 1 ห้อง เรียน ป.5/2 31 ส.ค. 2560 08.30-16.30
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนประตูชัย ตึกม่วง ชั้น 1 ห้อง เรียน ป.5/1 29 ส.ค. 2560 08.30-16.30
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนประตูชัย ตึกม่วง ชั้น 1 ห้อง เรียน ป.5/1 30 ส.ค. 2560 08.30-16.30
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย ตึกม่วง ชั้น 1 ห้อง เรียน ป.5/1 31 ส.ค. 2560 08.30-16.30
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนประตูชัย คึกเขียว ชั้น 2 ห้อง เรียน ป.6/8 E-Classroom 29 ส.ค. 2560 08.30-12.00
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย ตึกเขียว ชั้น 2 ห้อง เรียน ป.6/8 E-Classroom 29 ส.ค. 2560 13.00-16.30
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดกลางคลองสะบัว
-
วันที่การแข่งขัน ติดต่อ ศน.ทศพล วงเนตร
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดกลางคลองสะบัว
-
วันที่การแข่งขัน ติดต่อ ศน.ทศพล วงเนตร
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนประตูชัย ตึกเขียว ชั้น 2 ห้อง เรียน ป.5/3 29 ส.ค. 2560 08.30-16.30
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนประตูชัย ตึกเขียว ชั้น 2 ห้อง เรียน ป.5/3 30 ส.ค. 2560 08.30-16.30
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย ตึกเขียว ชั้น 2 ห้อง เรียน ป.5/3 31 ส.ค. 2560 08.30-16.30
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล 28 ส.ค. 2560 08.30-16.30
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล 28 ส.ค. 2560 08.30-16.30
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล 28 ส.ค. 2560 08.30-16.30
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล 28 ส.ค. 2560 08.30-16.30
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล 28 ส.ค. 2560 08.30-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ ID Line : kunchairuttikan
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]