แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนประตูชัย 107 65 61.32% 19 17.92% 13 12.26% 9 8.49% 106
2 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 84 56 70.89% 9 11.39% 4 5.06% 10 12.66% 79
3 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 75 50 69.44% 12 16.67% 4 5.56% 6 8.33% 72
4 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) 106 39 38.24% 25 24.51% 19 18.63% 19 18.63% 102
5 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 69 37 53.62% 19 27.54% 9 13.04% 4 5.8% 69
6 โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ 95 35 37.63% 30 32.26% 15 16.13% 13 13.98% 93
7 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อำเภอวังน้อย 72 31 46.27% 16 23.88% 12 17.91% 8 11.94% 67
8 โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 50 26 63.41% 7 17.07% 1 2.44% 7 17.07% 41
9 โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) 43 20 46.51% 4 9.3% 11 25.58% 8 18.6% 43
10 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 (วันครู 2504) 66 18 29.03% 9 14.52% 21 33.87% 14 22.58% 62
11 โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) 49 17 36.96% 15 32.61% 9 19.57% 5 10.87% 46
12 โรงเรียนวัดนาอุ่น 46 15 36.59% 10 24.39% 7 17.07% 9 21.95% 41
13 โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ 49 15 31.91% 9 19.15% 11 23.4% 12 25.53% 47
14 โรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมานราษฎร์นุกูล) 45 15 34.09% 9 20.45% 9 20.45% 11 25% 44
15 โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) 39 14 40% 13 37.14% 6 17.14% 2 5.71% 35
16 โรงเรียนประชาศึกษา(เคี้ยงฮั้ว) 38 14 37.84% 8 21.62% 7 18.92% 8 21.62% 37
17 โรงเรียนบ่อแร่ 24 14 58.33% 6 25% 0 0% 4 16.67% 24
18 โรงเรียนวัดมเหยงค 35 14 43.75% 5 15.63% 4 12.5% 9 28.13% 32
19 โรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) 35 14 40% 4 11.43% 7 20% 10 28.57% 35
20 โรงเรียนวัดบางเดื่อ 32 13 41.94% 11 35.48% 3 9.68% 4 12.9% 31
21 โรงเรียนวัดนาค 20 13 65% 4 20% 1 5% 2 10% 20
22 โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม 26 13 56.52% 2 8.7% 5 21.74% 3 13.04% 23
23 โรงเรียนวัดจำปา 47 12 25.53% 18 38.3% 8 17.02% 9 19.15% 47
24 โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ 21 12 57.14% 4 19.05% 1 4.76% 4 19.05% 21
25 โรงเรียนยอแซฟอยุธยา 50 11 22.45% 19 38.78% 8 16.33% 11 22.45% 49
26 โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) 57 11 19.64% 13 23.21% 17 30.36% 15 26.79% 56
27 โรงเรียนวัดธรรมจริยา 36 11 35.48% 11 35.48% 8 25.81% 1 3.23% 31
28 โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) 34 11 34.38% 10 31.25% 7 21.88% 4 12.5% 32
29 โรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง) 34 11 36.67% 7 23.33% 5 16.67% 7 23.33% 30
30 โรงเรียนวัดดาวคะนอง 38 11 34.38% 6 18.75% 10 31.25% 5 15.63% 32
31 โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ 18 11 61.11% 2 11.11% 3 16.67% 2 11.11% 18
32 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 39 10 25.64% 11 28.21% 10 25.64% 8 20.51% 39
33 โรงเรียนเปรมฤทัย 35 10 33.33% 11 36.67% 5 16.67% 4 13.33% 30
34 โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 31 10 32.26% 9 29.03% 4 12.9% 8 25.81% 31
35 โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ 22 10 50% 4 20% 4 20% 2 10% 20
36 โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว 41 9 25.71% 11 31.43% 8 22.86% 7 20% 35
37 โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์" 33 9 29.03% 10 32.26% 8 25.81% 4 12.9% 31
38 โรงเรียนวัดศรีประชา 29 9 36% 8 32% 6 24% 2 8% 25
39 โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง) 43 9 23.08% 7 17.95% 11 28.21% 12 30.77% 39
40 โรงเรียนบ้านข่อยโทน 23 9 40.91% 6 27.27% 5 22.73% 2 9.09% 22
41 โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ 36 9 25.71% 5 14.29% 9 25.71% 12 34.29% 35
42 โรงเรียนรอตเสวกวิทยา 26 9 36% 5 20% 2 8% 9 36% 25
43 โรงเรียนวัดศิวาราม 23 9 40.91% 4 18.18% 8 36.36% 1 4.55% 22
44 โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล) 34 8 25.81% 10 32.26% 6 19.35% 7 22.58% 31
45 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 38 8 24.24% 9 27.27% 9 27.27% 7 21.21% 33
46 โรงเรียนดำรงค์วิทยา 26 8 30.77% 7 26.92% 6 23.08% 5 19.23% 26
47 โรงเรียนบวรวิทยา 25 8 34.78% 6 26.09% 8 34.78% 1 4.35% 23
48 โรงเรียนวัดบัวงาม 23 8 38.1% 5 23.81% 4 19.05% 4 19.05% 21
49 โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา) 19 8 44.44% 4 22.22% 3 16.67% 3 16.67% 18
50 โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ(กริ่ง สง่า ศิษย์อุปถัมภ์) 28 8 29.63% 1 3.7% 8 29.63% 10 37.04% 27
51 โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ 41 7 20.59% 13 38.24% 7 20.59% 7 20.59% 34
52 โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) 27 7 28% 9 36% 7 28% 2 8% 25
53 โรงเรียนวัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา) 27 7 28% 9 36% 3 12% 6 24% 25
54 โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ 18 7 38.89% 7 38.89% 2 11.11% 2 11.11% 18
55 โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา 27 7 28% 6 24% 3 12% 9 36% 25
56 โรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) 26 7 28% 5 20% 8 32% 5 20% 25
57 โรงเรียนวัดดอนพุดซา 25 7 30.43% 5 21.74% 4 17.39% 7 30.43% 23
58 โรงเรียนวัดพระแก้ว"โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร" 21 7 33.33% 3 14.29% 5 23.81% 6 28.57% 21
59 โรงเรียนวัดโพธิ์หอม 20 7 35% 3 15% 5 25% 5 25% 20
60 โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์) 17 7 50% 3 21.43% 2 14.29% 2 14.29% 14
61 โรงเรียนวัดภาชี "สุนทรอุปถัมภ์" 15 7 50% 2 14.29% 5 35.71% 0 0% 14
62 โรงเรียนวัดคานหาม 32 6 20% 11 36.67% 7 23.33% 6 20% 30
63 โรงเรียนเชาวน์วัศ 28 6 23.08% 7 26.92% 7 26.92% 6 23.08% 26
64 โรงเรียนศิริเสนาวิทยา 28 6 21.43% 7 25% 6 21.43% 9 32.14% 28
65 โรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) 25 6 24% 6 24% 6 24% 7 28% 25
66 โรงเรียนวัดอินกัลยา 15 6 40% 4 26.67% 3 20% 2 13.33% 15
67 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 14 6 42.86% 4 28.57% 3 21.43% 1 7.14% 14
68 โรงเรียนชุมชนวัดระโสม 26 6 24% 3 12% 7 28% 9 36% 25
69 โรงเรียนบ้านเป็ด 13 6 46.15% 3 23.08% 4 30.77% 0 0% 13
70 โรงเรียนวัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์) 11 6 60% 1 10% 3 30% 0 0% 10
71 โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย 34 5 15.15% 10 30.3% 9 27.27% 9 27.27% 33
72 โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ 34 5 15.63% 9 28.13% 13 40.63% 5 15.63% 32
73 โรงเรียนวัดพระงาม 26 5 19.23% 9 34.62% 8 30.77% 4 15.38% 26
74 โรงเรียนวัดนางคุ่ม 37 5 27.78% 8 44.44% 4 22.22% 1 5.56% 18
75 โรงเรียนวัดสะแก 51 5 13.89% 7 19.44% 13 36.11% 11 30.56% 36
76 โรงเรียนวัดพรานนก 43 5 17.86% 7 25% 10 35.71% 6 21.43% 28
77 โรงเรียนวัดศาลาลอย 24 5 23.81% 7 33.33% 4 19.05% 5 23.81% 21
78 โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง 31 5 18.52% 6 22.22% 5 18.52% 11 40.74% 27
79 โรงเรียนปฐมวิทยาคาร 21 5 26.32% 6 31.58% 5 26.32% 3 15.79% 19
80 โรงเรียนวัดหนองนาง 22 5 22.73% 5 22.73% 9 40.91% 3 13.64% 22
81 โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ) 16 5 31.25% 4 25% 2 12.5% 5 31.25% 16
82 โรงเรียนวัดผดุงธรรม 17 5 29.41% 3 17.65% 4 23.53% 5 29.41% 17
83 โรงเรียนวัดปากกราน 19 5 26.32% 1 5.26% 4 21.05% 9 47.37% 19
84 โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ "แจ่มวิทยาคาร" 15 5 38.46% 1 7.69% 4 30.77% 3 23.08% 13
85 โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
86 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง (วาสนานุกูล) 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
87 โรงเรียนบ้านลำแดง 34 4 11.76% 8 23.53% 12 35.29% 10 29.41% 34
88 โรงเรียนวัดบ้านม้า 18 4 22.22% 8 44.44% 3 16.67% 3 16.67% 18
89 โรงเรียนวัดหัวหิน 15 4 28.57% 8 57.14% 1 7.14% 1 7.14% 14
90 โรงเรียนบ้านคู้คด 16 4 25% 6 37.5% 3 18.75% 3 18.75% 16
91 โรงเรียนวัดโพธิ์เอน "ราษฎร์สามัคคีวิทยา" 15 4 26.67% 6 40% 2 13.33% 3 20% 15
92 โรงเรียนวัดพะยอม 21 4 20% 4 20% 7 35% 5 25% 20
93 โรงเรียนเตรียมนานาชาติอยุธยา 18 4 23.53% 4 23.53% 7 41.18% 2 11.76% 17
94 โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร 16 4 25% 4 25% 5 31.25% 3 18.75% 16
95 โรงเรียนวัดจอมเกษ(ประชาราษฎร์อุปถัมภ์) 13 4 30.77% 4 30.77% 3 23.08% 2 15.38% 13
96 โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์) 15 4 26.67% 4 26.67% 2 13.33% 5 33.33% 15
97 โรงเรียนวัดสามเรือน "จนฺสสโรอนุสสรณ์" 18 4 22.22% 3 16.67% 4 22.22% 7 38.89% 18
98 โรงเรียนวัดไก่ 13 4 30.77% 3 23.08% 2 15.38% 4 30.77% 13
99 โรงเรียนวัดลาดทราย 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
100 โรงเรียนวัดกุฎีลาย(อินมณีประชารัฐบำรุง) 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
101 โรงเรียนวัดดอนประดู่ 7 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 2 28.57% 7
102 โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง 31 3 11.54% 11 42.31% 6 23.08% 6 23.08% 26
103 โรงเรียนวัดโคกกรวด "ไตรราษฎร์บำรุง" 13 3 23.08% 7 53.85% 2 15.38% 1 7.69% 13
104 โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา) 24 3 16.67% 6 33.33% 6 33.33% 3 16.67% 18
105 โรงเรียนมุสลิมบำรุง 20 3 15.79% 4 21.05% 8 42.11% 4 21.05% 19
106 โรงเรียนตำหนักเพนียด 13 3 27.27% 3 27.27% 5 45.45% 0 0% 11
107 โรงเรียนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์) 12 3 25% 3 25% 3 25% 3 25% 12
108 โรงเรียนวัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์) 13 3 30% 2 20% 3 30% 2 20% 10
109 โรงเรียนบ้านกะทุ่มลาย 8 3 37.5% 2 25% 3 37.5% 0 0% 8
110 โรงเรียนวัดทุ่งมน 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
111 โรงเรียนวัดแก้วตา(สุมนพรฉิมประชาสรรค์) 8 3 37.5% 2 25% 0 0% 3 37.5% 8
112 โรงเรียนวัดบ้านช้าง 15 3 21.43% 1 7.14% 8 57.14% 2 14.29% 14
113 โรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์ 14 3 21.43% 1 7.14% 4 28.57% 6 42.86% 14
114 โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล 9 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
115 โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน 6 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
116 โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา 6 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
117 โรงเรียนวัดโพธิ์ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
118 โรงเรียนวัดโคกมะยม 30 2 7.41% 8 29.63% 11 40.74% 6 22.22% 27
119 โรงเรียนวัดทำใหม่ 17 2 13.33% 8 53.33% 2 13.33% 3 20% 15
120 โรงเรียนวัดหนองเป้า 24 2 8.33% 7 29.17% 8 33.33% 7 29.17% 24
121 โรงเรียนสุดินสหราษฎร์ 20 2 10.53% 6 31.58% 6 31.58% 5 26.32% 19
122 โรงเรียนพรพินิตพิทยาคาร 14 2 14.29% 6 42.86% 4 28.57% 2 14.29% 14
123 โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์) 12 2 20% 6 60% 0 0% 2 20% 10
124 โรงเรียนวัดยมนาตามธรรม 17 2 11.76% 5 29.41% 6 35.29% 4 23.53% 17
125 โรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุง 11 2 22.22% 5 55.56% 1 11.11% 1 11.11% 9
126 โรงเรียนชุมชนโคกม่วง เผอิญ ศรีภูธร อุปถัมภ์ 14 2 20% 4 40% 3 30% 1 10% 10
127 โรงเรียนวัดบ้านดา 13 2 15.38% 4 30.77% 2 15.38% 5 38.46% 13
128 โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์) 9 2 22.22% 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 9
129 โรงเรียนวัดศรีภวังค์ 8 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 7
130 โรงเรียนวัดบางเพลิง (คงสกุลมากอุทิศ) 7 2 28.57% 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 7
131 โรงเรียนวัดหัวคุ้ง 15 2 13.33% 3 20% 6 40% 4 26.67% 15
132 โรงเรียนวัดไผ่ (เหวย-บุญช่วยโสมนรินทร์อุปถัมภ์) 11 2 20% 3 30% 3 30% 2 20% 10
133 โรงเรียนบ้านบ่อตาโล่ 13 2 16.67% 3 25% 2 16.67% 5 41.67% 12
134 โรงเรียนวัดวงษ์สวรรค์ 12 2 18.18% 3 27.27% 2 18.18% 4 36.36% 11
135 โรงเรียนวัดพระงาม(อรรถกฤษณ์ประชารัฐ) 10 2 20% 3 30% 2 20% 3 30% 10
136 โรงเรียนวัดกุฎีประสิทธิ์ 11 2 22.22% 3 33.33% 2 22.22% 2 22.22% 9
137 โรงเรียนบ้านดอนข่อย "คงสมโอษฐ์ราษฎร์บำรุง" 14 2 16.67% 3 25% 1 8.33% 6 50% 12
138 โรงเรียนวัดอุทการาม 9 2 25% 2 25% 2 25% 2 25% 8
139 โรงเรียนวัดบ้านแถว "ตุรงค์เรืองประชานุสรณ์" 8 2 25% 1 12.5% 4 50% 1 12.5% 8
140 โรงเรียนวัดสฎางค์ 5 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
141 โรงเรียนวัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์) 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
142 โรงเรียนวัดเทพคันธาราม 5 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
143 โรงเรียนวัดไก่เตี้ย (วิทยสุนทร) 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
144 โรงเรียนวัดโตนด 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
145 โรงเรียนวัดบึง 16 1 6.25% 9 56.25% 4 25% 2 12.5% 16
146 โรงเรียนบ้านสร้าง(สำริต ภู่เงิน อนุสรณ์) 16 1 6.67% 8 53.33% 5 33.33% 1 6.67% 15
147 โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ 28 1 4.76% 7 33.33% 5 23.81% 8 38.1% 21
148 โรงเรียนวัดสนามทองมิตรภาพที่ 180 15 1 6.67% 7 46.67% 5 33.33% 2 13.33% 15
149 โรงเรียนวัดบ้านหีบ 16 1 6.25% 6 37.5% 4 25% 5 31.25% 16
150 โรงเรียนวัดมาบโพธิ์ 15 1 6.67% 6 40% 2 13.33% 6 40% 15
151 โรงเรียนวัดจงกลณี (ประสิทธิ์วิทยา) 10 1 11.11% 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 9
152 โรงเรียนวัดเกาะเลิ่ง 14 1 7.69% 5 38.46% 5 38.46% 2 15.38% 13
153 โรงเรียนวัดโคกสังข์ "ประชานุกูล" 12 1 9.09% 5 45.45% 3 27.27% 2 18.18% 11
154 โรงเรียนวัดโพธิ์สาวหาญ 15 1 6.67% 4 26.67% 5 33.33% 5 33.33% 15
155 โรงเรียนกลางคลอง 27 15 1 7.69% 4 30.77% 4 30.77% 4 30.77% 13
156 โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง) 14 1 7.69% 4 30.77% 4 30.77% 4 30.77% 13
157 โรงเรียนวัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์) 12 1 9.09% 4 36.36% 2 18.18% 4 36.36% 11
158 โรงเรียนประชาสามัคคี 10 1 11.11% 4 44.44% 0 0% 4 44.44% 9
159 โรงเรียนวัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง) 12 1 8.33% 3 25% 5 41.67% 3 25% 12
160 โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง 9 1 11.11% 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 9
161 โรงเรียนบ้านช้าง 20 1 5% 2 10% 12 60% 5 25% 20
162 โรงเรียนวัดไก่จ้น(ชลประทานอุปถัมภ์) 8 1 12.5% 2 25% 5 62.5% 0 0% 8
163 โรงเรียนวัดหนองน้ำส้ม (เจียนวิทยาคาร) 9 1 12.5% 2 25% 3 37.5% 2 25% 8
164 โรงเรียนวัดทอง (สามัคคยานุสรณ์) 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
165 โรงเรียนวัดแค 11 1 10% 1 10% 3 30% 5 50% 10
166 โรงเรียนวัดตูม (สิริปุณยาประชาสรรค์) 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
167 โรงเรียนวัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์) 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
168 โรงเรียนวัดโตนด (บุญชื่นอุปถัมภ์) 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
169 โรงเรียนวัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
170 โรงเรียนวัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
171 โรงเรียนวัดช้าง 9 1 11.11% 0 0% 5 55.56% 3 33.33% 9
172 โรงเรียนวัดมาบพระจันทร์(รัฐบำรุงประชาวิทยา) 8 1 12.5% 0 0% 3 37.5% 4 50% 8
173 โรงเรียนวัดนนทรีย์ 9 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
174 โรงเรียนวัดจําปา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
175 โรงเรียนวัดใหญ่ (สามไถผาสุขประเสริฐ) 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
176 โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
177 โรงเรียนวัดหนองบัว 20 0 0% 4 25% 5 31.25% 7 43.75% 16
178 โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน 11 0 0% 4 36.36% 4 36.36% 3 27.27% 11
179 โรงเรียนคอตันคลอง 27 18 0 0% 4 26.67% 3 20% 8 53.33% 15
180 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าโค 11 0 0% 3 30% 4 40% 3 30% 10
181 โรงเรียนวัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์) 10 0 0% 3 30% 4 40% 3 30% 10
182 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม 11 0 0% 2 22.22% 4 44.44% 3 33.33% 9
183 โรงเรียนวัดเทพอุปการาม 8 0 0% 2 25% 1 12.5% 5 62.5% 8
184 โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ 12 0 0% 1 8.33% 6 50% 5 41.67% 12
185 โรงเรียนวัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์) 7 0 0% 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 6
186 โรงเรียนวัดสะตือ 5 0 0% 1 20% 1 20% 3 60% 5
187 โรงเรียนวัดโบสถ์(วิบูลประภาราษฎร์สามัคคี) 5 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
188 โรงเรียนวัดโคก (ธูปะเตมีย์อุปถัมภ์) 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
189 โรงเรียนวัดไทรงาม 3 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
190 โรงเรียนบ้านหนองโคก (อดุลถวิลราษฎร์บำรุง) 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
191 โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
192 โรงเรียนวัดดอกไม้ 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
193 โรงเรียนวัดปรดาราม 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
194 โรงเรียนวัดสำมะกัน(เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง) 3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
195 โรงเรียนวัดไก่เตี้ย 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ID Line : kunchairuttikan
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]