งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ อาคารกีฬา 1 5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 35

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 36 - 48
5 ม.ค.61 เวลา09.00-17.00น. , 6 ม.ค.61 เวลา 09.00-12.00น. 5 ม.ค. 61 ลำดับที่ 1-15 รายงานตัว 07.30-08.30น. ลำดับที่ 16-35 รายงานตัว 11.00-12.00น. , 6 ม.ค. 61 รายงานตัว 07.30-08.30น.
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ อาคารกีฬา 1 6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 20

7 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 21 - 48
6 ม.ค. 61 เวลา 09.00-12.00น.,7 ม.ค. 61 เวลา 09.00-17.00น. 6 ม.ค.61 รายงานตัวเวลา 11.00-12.00น. , 7 ม.ค. 61 ลำดับที่ 21-35 รายงานตัวเวลา 07.30-08.30น. ลำดับที่ 36-48 รายงานตัวเวลา 11.00-12.00น.
3 816 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 รร.เทศบาล 1 วัดศรีเมือง อ.เมือง อาคารอเนกประสงค์ 6 ม.ค. 2561 09.00-17.00 รายงานตัว 07.30-08.30น.
4 817 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 รร.เทศบาล 1 วัดศรีเมือง อ.เมือง อาคารอเนกประสงค์ 6 ม.ค. 2561 09.00-17.00 รายงานตัว 07.30-08.30น.
5 818 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6 รร.เทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ อ.เมือง อาคารอเนกประสงค์ 6 ม.ค. 2561 09.00-17.00 รายงานตัว 07.30-08.30น.
6 819 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 รร.เทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ อ.เมือง อาคารอเนกประสงค์ 6 ม.ค. 2561 09.00-17.00 รายงานตัว 07.30-08.30น.
7 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ อาคารเรียนรวม 401 6 ม.ค. 2561 09.00-12.00 รายงานตัว 07.30-08.30น.
8 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ อาคารเรียนรวม 501 6 ม.ค. 2561 09.00-12.00 รายงานตัว 07.30-08.30น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายจีรพงษ์ เขตรำพรรณ เบอร์โทร 086 152 3636
ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่ 67 ณ จังหวัดนครนายก Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]