สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนคลองเกลือ ภาษาต่างประเทศ (ประถม) 0852527287 Khlong Klua School, Tambon Khlong Klua, Amphoe Pak Kret, Chang Wat Nonthaburi 11120 0892336197
2 โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ 0817866173 Chonlaprathan Songkhro School, Tambon Bang Talat, Amphoe Pak Kret, Chang Wat Nonthaburi 11120 0818690260
3 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค ศิลปะ (มัธยม) 0868039571   0992561636
4 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค สุขศึกษาพลศึกษา (มัธยม) 0868039571 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค Soi Mu Ban Piam Suk 4, Tambon Bang Mae Nang, Amphoe Bang Yai, Chang Wat Nonthaburi 11140 0992561636
5 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ สุขศึกษาพลศึกษา (ประถม) 0812868662 ครูปิยนันท โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ (บุญราษฎร์รังสรรค์) Bang Kruai - Sai Noi Rd, ตำบลบางรักใหญ่ Amphoe Bang Bua Thong, Chang Wat Nonthaburi 11110 0909623607 ครูเจนจิร
6 โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย คณิตศาสตร์ (ประถม) ครูปัญญวัฒน์ 0911375996 Wat Sai Noi Community School, 84/2 ทางหลวงชนบท นนทบุรี 6027 ตำบล คลองขวาง Amphoe Sai Noi, Chang Wat Nonthaburi 11150 021598248
7 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก วิทยาศาสตร์ (มัธยม) 0914358498 โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา) หมู่ที่ 8 บ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา), ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี, 11140 0801511577
8 โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย วิทยาศาสตร์ (ประถม) ครูชญาภา 0619549796 โรงเรียนบ้านหนองเพรางาย 50 หมู่ 1, ตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี, 11150 11150 ครูพิชิต 0909574303
9 โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ประถม) 0943528372 ครูชรัลชิดา โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา 35 หมู่ 3, ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี, 11110 11110 029260229
10 โรงเรียนวัดคลองขวาง ภาษาไทย (มัธยม) ครูเบญจมาส(หนิง) 086-7966221 Wat Khlong Khwang School, Tambon Khlong Khwang, Amphoe Sai Noi, Chang Wat Nonthaburi 11150 ครูเบญจมาศ 086-52167
11 โรงเรียนวัดท่าเกวียน สังคม (มัธยม) 0863338464 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (โรงเรียนศึกษาประชาสรรค์) 6 Moo 7, Tambon Khlong Khoi, Amphoe Pak Kret, Chang Wat Nonthaburi 11120 0846689201
12 โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (มัธยม) ครูนิศมา 082-1082125 โรงเรียน วัดปรมัยยิกาวาส (แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) หมู่5 ตำบลเกาะเกร็ด Amphoe Pak Kret, Chang Wat Nonthaburi 11000 ครูอาภา 087-4982159
13 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ภาษาไทย (ประถมศึกษา) ครูวันเพ็ญ 098-0968732 Wat Phasuk Maneechak School, Bang Phut, Amphoe Pak Kret, Chang Wat Nonthaburi 11120 ครูพัชรี 086-2911332
14 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก คณิตศาสตร์ (มัธยม) ครูศศินา รักปาน ครูสุขฤทัย มีสุข Wat Lat Pla Duk School, 99/99 ซอย 6 Bang Rak Phatthana, Amphoe Bang Bua Thong, Chang Wat Nonthaburi 11110 0814924452 ,02834203
15 โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย ปฐมวัย 0845501153 ครูปทิตตา โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย (ทองดีวิทยานุสรณ์) หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์บ้านอ้อย ซอย สุขาประชาสรรค์ 2 ตำบล บางพูด Amphoe Pak Kret, Chang Wat Nonthaburi 11120 0891117489 ครูณัฐมน
16 โรงเรียนวัดไทรใหญ่ สังคม ครูสิริพร จันทร์แก้ว. 097-236-2520 Wat Sai Yai, 8917 Baan Kluay - Sai Noi Rd, Tambon Sai Noi, Amphoe Sai Noi, Chang Wat Nonthaburi 11150 ครูสิริพร จันทร์แก้ว
17 โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี ภาษาต่างประเทศ (มัธยม) ครูสุดารัตน์0846222815 Surao Pak Khlong Lam Li School, Nonthaburi 4012 Rural Rd., Tambon Bang Bua Thong, Amphoe Bang Bua Thong, Chang Wat Nonthaburi 11110 ครูปาณิสรา0817493444
18 โรงเรียนสุเหร่าเขียว การงาน (มัธยม) 0891455205 โรงเรียนสุเหร่าเขียว Tambon Lahan, Amphoe Bang Bua Thong, Chang Wat Nonthaburi 11110
19 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา การงาน (ประถม) 6 Cycle of Commemoration School, Tom 0860208954,089817753
20 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ศิลปะ (ประถม) ครูเธียรสิทธิ์ 083-8457859 โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ 33/3 หมู่5 ซอยแก้วอิน ถนนตลิ่งชันสุพรรณบุรี ตำบลเสาธงหิน Amphoe Bang Yai, Chang Wat Nonthaburi 11140 ครูรุ่งอรุณ 083-0253

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางสาววาสนา แผลงสอน 0819283974 นายสิทธิพงศ์ บุญเมือง 0868915329
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]