งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

ระหว่าง วันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 738 การแข่งขันแอโรบิค ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ สุขศึกษาพลศึกษา (ประถม) บริเวณโดมหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 24 พ.ย. 2560 รายงานตัว 7.00-8.00 แข่งขัน 8.30 รายงานตัว 7.00-8.00 น แข่งขัน 8.30 น.เป็นต้นไป ลำดับการแข่งขันเรียงตามลำดับผู้สมัคร
2 739 การแข่งขันแอโรบิค ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค สุขศึกษาพลศึกษา (มัธยม) โดม 23 พ.ย. 2560 9.00 น. เป็นต้นไป ลงทะเบียน 7.30-9.00 น.
-
3 816 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ สุขศึกษาพลศึกษา (ประถม) โดมสนามหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 23 พ.ย. 2560 รายงานตัว7.00 -8.00 เริ่มแข่งขัน 8.30 จำนวนผู้เข้าแข่งขัน 7-10 คน รายงานตัว 7.00 -8.00 น. เริ่มแข่งขัน 8.30-12.00 น. ลำดับการแข่งขันเรียงตามลำดับผู้สมัคร
4 817 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค สุขศึกษาพลศึกษา (มัธยม) โดม 23 พ.ย. 2560 9.00 น. เป็นต้นไป ลงทะเบียน 7.30-9.00 น.
-
5 818 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ สุขศึกษาพลศึกษา (ประถม) โดมสนามหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 23 พ.ย. 2560 รายงานตัว 11.00 -12.00 แข่งขัน 13.00 รายงานตัว 11.00 - 12.00 น. เวลาการแข่งขัน 13.00 เป็นต้นไป ลำดับการแข่งขันเรียงตามผู้สมัคร
6 819 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค สุขศึกษาพลศึกษา (มัธยม) โดม 23 พ.ย. 2560 9.00 น. เป็นต้นไป ลงทะเบียน 7.30-9.00 น.
-
7 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ สุขศึกษาพลศึกษา (ประถม) อาคารพระโสภณนนทสาร ชั้น 4 23 พ.ย. 2560 รายงานตัว7.00 -8.00 เริ่มแข่งขัน 08.30 รายงานตัว 7.00 -8.00 น เริ่มแข่งขัน 08.30 - 12.00 ผู้สมัครลำดับที่ 1- 16 สอบห้องสอบที่1 ชั้น 4 ผู้สมัครลำดับที่ 17-32 สอบห้องสอบที่2 ชั้น 4 ผู้สมัครลำดับที่ 33-48 สอบห้องสอบที่ 3 ชั้น 4
8 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดบางโค สุขศึกษาพลศึกษา (มัธยม) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 22 พ.ย. 2560 13.00 - 15.00 น. ลงทะเบียน 11.00-13.00 น.
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางสาววาสนา แผลงสอน 0819283974 นายสิทธิพงศ์ บุญเมือง 0868915329
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]