งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

ระหว่าง วันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
-
08.00 - 16.30
-
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
-
-
3 796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
-
ได้ดำเนิดการแข่งขันเรียบร้อยแล้ว
4 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
-
-
5 801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
-
ได้ดำเนิดการแข่งขันเรียบร้อยแล้ว
6 802 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
-
-
7 803 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
-
ได้ดำเนิดการแข่งขันเรียบร้อยแล้ว
8 812 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี ภาษาต่างประเทศ (มัธยม) ห้องประชุม 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 1 24 พ.ย. 2560 08.30-16.00 รายงานตัวเวลา 07.30-08.30น. รายงานตัวเวลา 07.30-08.30น.
9 813 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนคลองเกลือ ภาษาต่างประเทศ (ประถม) อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 1 ห้อง ห้องเศรษฐกิจพอเพียง 24 พ.ย. 2560 08.30-16.30 เริ่มรายงานตัว 7.30-8.30 เวลารายงานตัว 7.30-8.30
10 814 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
-
-
11 815 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
-
12 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 โรงเรียนคลองเกลือ ภาษาต่างประเทศ (ประถม) อาคารห้องประชุมนนทคุณพิพัฒน์ ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมนนทคุณพิพัฒน์ 23 พ.ย. 2560 08.30-16.30 เริ่มรายงานตัว 7.30-8.30 เวลารายงานตัว 7.30-8.30
13 811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุเหร่าปากคลองลำรี ภาษาต่างประเทศ (มัธยม) ห้องประชุม 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 1 24 พ.ย. 2560 08.30-16.00 รายงานตัวเวลา 07.30-08.30น. รายงานตัวเวลา07.30-08.30


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางสาววาสนา แผลงสอน 0819283974 นายสิทธิพงศ์ บุญเมือง 0868915329
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]