แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ราชบุรี เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 100 75 78.13% 16 16.67% 4 4.17% 1 1.04% 96
2 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 70 50 74.63% 10 14.93% 3 4.48% 4 5.97% 67
3 โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 62 46 76.67% 9 15% 2 3.33% 3 5% 60
4 โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน 49 24 48.98% 14 28.57% 6 12.24% 5 10.2% 49
5 โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 32 21 70% 4 13.33% 3 10% 2 6.67% 30
6 โรงเรียนอนุบาลปากท่อ 50 19 42.22% 12 26.67% 6 13.33% 8 17.78% 45
7 โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 33 18 58.06% 8 25.81% 3 9.68% 2 6.45% 31
8 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๔ (บ้านทุ่งกระถิน) 34 17 50% 10 29.41% 4 11.76% 3 8.82% 34
9 โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ 23 14 63.64% 6 27.27% 0 0% 2 9.09% 22
10 โรงเรียนมหาราช7 38 13 35.14% 8 21.62% 12 32.43% 4 10.81% 37
11 โรงเรียนบ้านตะโกล่าง 25 13 56.52% 6 26.09% 1 4.35% 3 13.04% 23
12 โรงเรียนวัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา) 24 12 52.17% 4 17.39% 5 21.74% 2 8.7% 23
13 โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 21 12 60% 4 20% 0 0% 4 20% 20
14 โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) 18 12 75% 3 18.75% 1 6.25% 0 0% 16
15 โรงเรียนบ้านท่ามะขาม 15 11 73.33% 0 0% 1 6.67% 3 20% 15
16 โรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) 20 10 50% 5 25% 3 15% 2 10% 20
17 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64 (บ้านหนองเกตุ) 16 10 62.5% 2 12.5% 2 12.5% 2 12.5% 16
18 โรงเรียนวัดห้วยไผ่ 17 10 66.67% 1 6.67% 2 13.33% 2 13.33% 15
19 โรงเรียนวัดห้วยหมู 11 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
20 โรงเรียนวัดช่องลาภ (โชคลาภประชาพัฒนา) 15 9 60% 5 33.33% 1 6.67% 0 0% 15
21 โรงเรียนวัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร) 23 8 38.1% 6 28.57% 3 14.29% 4 19.05% 21
22 โรงเรียนบ้านเบิกไพร 17 8 53.33% 3 20% 4 26.67% 0 0% 15
23 โรงเรียนดรุณาราชบุรี 15 7 46.67% 5 33.33% 2 13.33% 1 6.67% 15
24 โรงเรียนอนุบาลจอมบึง 14 7 53.85% 4 30.77% 2 15.38% 0 0% 13
25 โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง 22 7 38.89% 2 11.11% 5 27.78% 4 22.22% 18
26 โรงเรียนนารีวิทยา 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
27 โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน 17 6 37.5% 6 37.5% 3 18.75% 1 6.25% 16
28 โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาธรรม 10 6 60% 3 30% 0 0% 1 10% 10
29 โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
30 โรงเรียนบ้านหนองขาม 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
31 โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง (หรีดศรัทธาประชานุกูล) 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
32 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (เจริญราษฎร์วิทยาคม) 7 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
33 โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว 18 5 31.25% 7 43.75% 3 18.75% 1 6.25% 16
34 โรงเรียนวัดพเนินพลู 21 5 29.41% 6 35.29% 3 17.65% 3 17.65% 17
35 โรงเรียนวัดยางงาม 9 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
36 โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ 8 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
37 โรงเรียนบ้านหินสี(สาขาบ้านลานคา) 8 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 2 25% 8
38 โรงเรียนบ้านหุบพริก 10 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
39 โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
40 โรงเรียนวัดปากท่อ (ปากท่อวิทยาคาร) 16 4 28.57% 6 42.86% 2 14.29% 2 14.29% 14
41 โรงเรียนวัดพิกุลทอง 13 4 33.33% 5 41.67% 3 25% 0 0% 12
42 โรงเรียนบ้านบึง (สันติมโนประชาสรรค์) 13 4 36.36% 4 36.36% 2 18.18% 1 9.09% 11
43 โรงเรียนบ้านวังปลา 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
44 โรงเรียนวัดวังมะนาว 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
45 โรงเรียนวัดพิกุลทอง (แปลกประชาคาร) 11 4 40% 2 20% 2 20% 2 20% 10
46 โรงเรียนบ้านห้วยศาลา 10 4 40% 2 20% 2 20% 2 20% 10
47 โรงเรียนวัดสันติการาม 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
48 โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี) 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
49 โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตราษฎร์รังสรรค์) 9 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
50 โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
51 โรงเรียนวัดป่าไก่(ส่วนประชานุกูล) 9 4 57.14% 1 14.29% 0 0% 2 28.57% 7
52 โรงเรียนบ้านหนองปากชัฎ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
53 โรงเรียนบ้านมะขามเอน 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
54 โรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา 2 26 3 17.65% 8 47.06% 5 29.41% 1 5.88% 17
55 โรงเรียนวัดบางกระ 16 3 21.43% 5 35.71% 2 14.29% 4 28.57% 14
56 โรงเรียนสีวะรา 9 3 33.33% 5 55.56% 1 11.11% 0 0% 9
57 โรงเรียนบ้านลำพระ 9 3 33.33% 4 44.44% 1 11.11% 1 11.11% 9
58 โรงเรียนบ้านทุ่งแจง 9 3 37.5% 4 50% 0 0% 1 12.5% 8
59 โรงเรียนบ้านยางคู่ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
60 โรงเรียนวัดด่านทับตะโก 12 3 25% 1 8.33% 5 41.67% 3 25% 12
61 โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
62 โรงเรียนบ้านหินสี 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
63 โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
64 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
65 โรงเรียนบ้านห้วยผาก 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
66 โรงเรียนวัดสูงเนินราษฎรบำรุง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
67 โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียน 8 2 25% 2 25% 2 25% 2 25% 8
68 โรงเรียนบ้านพุเกตุ 6 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
69 โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่าง 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
70 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อ.ปากท่อ 7 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 3 42.86% 7
71 โรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
72 โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
73 โรงเรียนอนุบาลบ้านคา 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
74 โรงเรียนบ้านหนองจอก (จิตติ-บุญศรี) 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
75 โรงเรียนวัดหนองตาหลวง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
76 โรงเรียนสินแร่สยาม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
77 โรงเรียนวัดโพธิ์ดก 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
78 โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
79 โรงเรียนวัดใหม่นครบาล 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
80 โรงเรียนวัดห้วยตะแคง 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
81 โรงเรียนชุมชนวัดคูบัว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
82 โรงเรียนบ้านหนองแร้ง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
83 โรงเรียนวัดหนองบัวค่าย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
84 โรงเรียนบ้านเขาถ่าน 6 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
85 โรงเรียนบ้านพุบอนบน 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
86 โรงเรียนสุริยวงศ์ 6 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
87 โรงเรียนบ้านไพรสะเดา 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
88 โรงเรียนบ้านร่องเจริญ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
89 โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
90 โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
91 โรงเรียนบ้านหัวเขาจีน 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
92 โรงเรียนเรืองวิทย์พระหฤทัย 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
93 โรงเรียนบ้านชัฎหนองหมี 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
94 โรงเรียนบ้านรางม่วง 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
95 โรงเรียนบ้านพุม่วงราษฎรบำรุง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
96 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
97 โรงเรียนบ้านหนองลังกา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
98 โรงเรียนวัดนาขุนแสน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
99 โรงเรียนบ้านเขาพระเอก 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
100 โรงเรียนบ้านรางเฆ่ 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
101 โรงเรียนบ้านพุตะเคียน 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
102 โรงเรียนบ้านแม่ประจัน 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
103 โรงเรียนโรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
104 โรงเรียนบ้านกล้วย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
105 โรงเรียนบ้านท่ายาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
106 โรงเรียนบ้านพุคาย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
107 โรงเรียนบ้านหนองขนาก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
108 โรงเรียนบ้านหนองศาลเจ้า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
109 โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
110 โรงเรียนวัดดอนแจง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
111 โรงเรียนวัดท่าโขลง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
112 โรงเรียนวัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์วิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
113 โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
114 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
115 โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
116 โรงเรียนวัดอัมพวัน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
117 โรงเรียนวันครู 2503 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
118 โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
119 โรงเรียนบ้านโกรกสิงขร 4 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
120 โรงเรียนวัดท้ายเมือง 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
121 โรงเรียนวัดเวียงทุน 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
122 โรงเรียนบ้านเขาช้าง 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
123 โรงเรียนบ้านหนองโก 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
124 โรงเรียนวัดบ้านกล้วย (เฟื้อราษฎร์บำรุง) 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
125 โรงเรียนบ้านโป่งเจ็ด 5 0 0% 1 20% 2 40% 2 40% 5
126 โรงเรียนบ้านไทรงาม 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
127 โรงเรียนวัดศรัทธาราษฎร์ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
128 โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ(บุญเหลือประชาสงเคราะห์) 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
129 โรงเรียนน้ำตกห้วยสวนพลู 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
130 โรงเรียนวัดชัฏใหญ่ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
131 โรงเรียนวัดดอนทราย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
132 โรงเรียนบ้านหนองบัวหิ่ง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
133 โรงเรียนบ้านเขาอีส้าน 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
134 โรงเรียนวัดเขาถ้ำกุญชร 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
135 โรงเรียนบ้านหนองตาเนิด 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
136 โรงเรียนบ้านเก่าต้นมะค่า 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
137 โรงเรียนบ้านโป่ง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
138 โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
139 โรงเรียนวัดคุ้งกระถิน (ราษฎร์สามัคคีอุทิศ) 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
140 โรงเรียนวัดพิบูลวนาราม 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
141 โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
142 โรงเรียนวัดหนามพุงดอ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
143 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ โยธินวิทยา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
144 โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
145 โรงเรียนวัดเหนือวน (ประชาอุทิศ) 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางรุ่งอรุณ สว่างดี หรือ นางสาวเบญจมาศ หลงสมบุญ โทร. 032-327140
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]